Rozwiązanie trójkąta sferycznego na kuli o promieniu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwiązanie trójkąta sferycznego na kuli o promieniu - strona 1 Rozwiązanie trójkąta sferycznego na kuli o promieniu - strona 2 Rozwiązanie trójkąta sferycznego na kuli o promieniu - strona 3

Fragment notatki:

  1 Przedmiot: ..................................................................................    ............................................................................................................    Temat 1:      Rozwiązanie trójkąta sferycznego na kuli o promieniu  R = 6371000 m    1. Rozwiązać duży trójkąt sferyczny  znając współrzędne prostokątne przestrzenne XYZ jego  wierzchołków. Obliczyć współrzędne geograficzne ( ϕ,λ)  Dane:  Współrzędne XYZ trójkąta ABC:  A(5200000.00 m,   455000.00 m, 3655000.00 m),   B(3850000.00 m, 1400000.00 m, 4880000.00 m),   C(2650000.00 m,   470000.00 m, 5775000.00 m)    Współrzędne (X,Y) zróżnicować wg. wzoru: (XY)N = (XY) + G × 10m + N × 1000m  G-numer grupy, N-numer z dziennika    2. Rozwiązać mały trójkąt sferyczny  (metodami przybliżonymi Legendre’a i  addidamentów), w którym dane są wszystkie kąty oraz jeden bok. Rozwiązanie poprzedzić  wyrównaniem kątów, zakładając, że są one jednakowo dokładne.  Dane:  Trójkąt KLM: kąty:    K(58 °52′21.540″)        L(65 °28′39.150″)        M(55 °39′02.280″)        Bok LM = 35000.00 m +N ×10m + G×1000m  W obu zadaniach wielkości kątowe podać z dokładnością 0.001 ″, a liniowe z dokładnością 0.01m  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Obliczenia wykonał (a):   ........................................................................   Grupa  .........    Nr   ............  ...... rok,  studia....................................................          data, ...................................    1. Rozwiązanie dużego trójkąta sferycznego metodą ścisłą    Dane współrzędne XYZ wierzchołków trójkąta ABC:    Punkt  X [m]  Y [m]  Z[m]  A      B      C        a) obliczenie współrzędnych geograficznych  ϕ , λ  oraz h na kuli o promieniu R=6371 km:     − = = + = → R Z h X Y arctg Y X Z arctg h Z Y X ϕ λ ϕ λ ϕ sin , , : ) , , ( ) , , ( 2 2     Wierzchołek  ϕ [° ′ ″]  λ [° ′ ″]  h [m]  A      B      C      Zaliczenie:    2 b) Szkic położenia trójkąta względem bieguna G kuli  (na podstawie współrzędnych  ϕ,λ)                           c) rozwiązanie trójkąta AGC i obliczenie boków i kątów w tym trójkącie na podstawie  współrzędnych geograficznych wierzchołków.    Wzór .......................................... dla ...................  wynik: ............................    Wzór .......................................... dla ...................  wynik: ............................  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz