Kształt i masa prefabrykatów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształt i masa prefabrykatów - strona 1 Kształt i masa prefabrykatów - strona 2 Kształt i masa prefabrykatów - strona 3

Fragment notatki:

Kształt i masa prefabrykatów
Ze względu na masę i wymiary prefabrykaty można podzielić na:
— wielkowymiarowe o powierzchni ponad 2 m2, których masa zwykle przekracza 1000 kg; są one przeznaczone do montażu ciężkimi ma­szynami montażowymi, — średniowymiarowe o powierzchni do 2 m2 i masie 200+1000 kg; można je montować przy użyciu lekkich maszyn montażowych,
— drobnowymiarowe, o powierzchni nieprze-kraczającej 2 m2 i masie do 200 kg; mogą być montowane również ręcznie. °
Ze względu na kształt prefabrykaty dzieli się na płaskie i przestrzenne.
Prefabrykaty płaskie służą do zestawiania prze­gród ściennych, stropowych i dachowych. Mogą one występować jako:
— blokowe (rys. 10.la) (bloki); są to zwykle elementy ścienne, samostateczne, tj ustawiane bez konieczności stosowania dodatkowych pod­pór i usztywnień; ich wymiary powinny speł­niać następujące zależności: szerokość b ^ 3h, wysokość / 6h, gdzie h jest grubością ele­mentu,
— płytowe (rys. lO.lb), zwane w skrócie płyta­mi, o wymiarachsą to zwykle płyty ścienne, stropowe i dachowe,
— prętowe (rys. 10.lc), których wymiary w przekroju poprzecznym są małe w porów­naniu do wymiaru długości; są to belki i słupy. Prefabrykaty przestrzenne (ryś. 10.2) mogą wy­stępować jako: dwuścienne, trójścienne, czwo-rościenne, pięciościenne i powłokowe.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz