Ks. dr Józef Młyński

note /search

Pomoc społeczna a wsparcie młodzieży

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Instytucje wsparcia socjalnego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2807

dr Józef Młyński. Notatka zawiera 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, świetlice socjoterapeutyczne, świetlice środowiskowe, Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, lokalne programy stypendialne –

Zakłady lecznictwa alkoholowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1960

dr Józef Młyński. Notatka zawiera 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: charakterystyka ogólna, stan nietrzeźwości, rodzaj wsparcia, cel i obszar działań, pomoc rodzinie osoby uzależnionej od alkoholu. Notatka zawiera również informacje takie jak: leczenie, detoksykacja, terapia grupowa, kluby...