Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

note /search

Postępowanie administracyjne - wykłady

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1554

WYKŁAD I, 22.02.2012r. Egzamin testowy - 20 pytań + 2 opisowe (z wykładu); 45 minut. Test z kodeksu. Ustawa z 25 lipca 2002 o ustroju sądów administracyjnych; 30 sierpnia 2002 prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Podręczniki: Kędziora - ogólne postępowanie administracyjne (za 2-3 ...

Opracowanie zagadnień - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1211

KPA - ZAGADNIENIA OPISOWE Stadia postępowania: Administracyjnego: S. wstępne - obejmuje czynności wszczęcia postępowania oraz czynności procesowe mające na celu zbadanie dopuszczalności wszczęcia postępowania w określonej sprawie S. postępowania wyjaśniającego - obejmuje czynności procesowe, któ...