Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej. - strona 1 Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej. - strona 2 Krytyka konserwatywna ideologii rewolucyjnej. - strona 3

Fragment notatki:

KRYTYKA KONSERWATYWNA IDEOLOGII REWOLUCYJNEJ.
TEOKRACI.
KONSERWATYZM E. BURKE'A.
ROMANTYZM POLITYCZNY W NIEMCZECH.
PRZESŁANKI KONSERWATYZMU Konserwatyzm kształtował się jeszcze przed wybuchem rewolucji francuskiej - własna wizja społeczna: czynnikiem porządkującym - monarcha druga pół. XVIII w. - podstawy metodologiczne formułuje romantyzm reakcja przeciw racjonalizmowi skierowanie w stronę autorytarianizmu teza, że ewolucja kultury dokonuje się stopniowo, niezależnie od ludzkiej świadomości wielkie postacie kultury narodowej stanowią niepowtarzalną, organiczną całość, która rozwija się powoli podkreślanie roli tradycji mistycyzm wiara w działanie sił niezależnych od jednostki i społeczeństwa Ożywienie aktywności politycznej arystokracji feudalnej - także opiera się na założeniach romantyzmu:
de Bonald de Maistre Burke romantycy niemieccy przedstawiali rewolucję jako akt wyjątkowo niemoralny : stanowi niedopuszczalną ingerencję w uporządkowany proces rozwoju historycznego i przerywa jego ciągłość
Po oba leniu Napoleona i restauracji Burbonów: dążenie do kontynuowania rządów autokratycznych
konstytucja oktrojowana Ludwika XVIII - to „dar króla z łaski Bożej” ( a nie umowa społeczna!)
/ale jest to kompromis między rojalistami a burżuazją/
Stosunki międzyn arodowe: sojusz antynapoleoński: reakcyjne: Prusy, Austria, Rosja, burżuazyjna Anglia
dąży do utworzenia stabilnego systemu państw europejskich opartego na zasadach feudalno-absolutystycznych ze Świętym Przymierzem na czele
ZASADA LEGITYMIZMU ideowe oparcie dla dążeń międzynarodowej reakcji dowodziła, że :
historyczne prawa monarchii są święte i nienaruszalne jest ona z „łaski Bożej” i z tego wynika obowiązek przywrócenia wszystkim byłym monarchom ich uprawnień Wśród nurtów tego okresu szczególne znaczenie: doktryna teokratów Czołowi przedstawiciele tej doktryny: Joseph de Maistre
Louis G.A. de Bonald
Joseph de Maistre (1754-1821) pochodził ze starej, arystokratycznej rodziny
każdą innowację traktował jako przejaw anarchii ;)
nienawidził rewolucji, krytykował nawet reformy Aleksandra I w Rosji - które były umiarkowane krytykował Rousseau - jego koncepcję wolności i wiary w możliwości rozwoju człowieka


(…)

… Burke (1729-1797)
prawnik o polityk
przez wiele lat w Izbie Gmin
jego poglądy przez wiele lat oddziaływały na opinię publiczną
wiele momentów niejasnych w jego doktrynie:
z jednej strony: liberał i demokrata (zas. równowaga sił politycznych, niezależności parlamentu, prawa kolonii amerykańskich do niepodległości)
z drugiej: konserwatysta (argumenty przeciw rewolucji)
Zdecydowana krytyka aprioryzmu…
… przywrócenia monarchii absolutnej,
opartej na szlachcie i duchowieństwie, rządzącej pozbawionymi praw poddanymi
Społeczeństwo jest organizmem
pierwotnym w stosunku do jednostki
ono tworzy faktycznie cywilizację
wszelkie przejawy indywidualizmu to próby anarchizowania życia społecznego
jednostkę należy skrępować zespołem przepisów i rygorów, które zmuszą ją do respektowania woli zewn. autorytetu
Religia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz