Kryteria przyjęć II stopnia, biotechnologia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria przyjęć II stopnia, biotechnologia, Uniwersytet Jagielloński, Kraków - strona 1

Fragment notatki:

Studia II stopnia
Notatka to kryteria przyjęć na studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Niniejsze zasady przyjęć pochodzą z rekrutacji na kierunek biotechnologia. Kryteria dotyczą studiów II stopnia prowadzonych w trybie stacjonarnym.

Rekrutacja na stacjonarne studia II stopnia z biotechnologii
Podstawy kwalifikacji
Do podjęcia studiów II stopnia z biotechnologii upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. Dodatkowym warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego (test kwalifikacyjny).
Wynik kwalifikacji
Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o dwa kryteria:
wynik testu kwalifikacyjnego - waga 75% średnia ze studiów - waga 25% Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników z powyżej wymienionych elementów kryteriów przemnożonych przez odpowiadające danym elementom wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji na studia II stopnia znajdują się na stronie internetowej http://www.rekrutacja.uj.edu.pl.
Egzamin wstępny
Pisemny egzamin wstępny zawiera pytania testowe jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte z następujących dziedzin:
biotechnologii, biochemii z elementami genetyki molekularnej, biologii komórki. W pliku do pobrania zamieszczona została szczegółowa lista zagadnień obowiązujących na egzaminie oraz przykładowe pytania testowe.
Zagadnienia do egzaminu pobierz
Termin egzaminu
Egzamin na studia II stopnia z biotechnologii odbędzie się 19 lipca 2012 r. Dokładny czas oraz miejsce egzaminu zostaną podane w terminie późniejszym.
Limit przyjęć
maksymalna liczba osób - 80 minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów - 15 ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz