kryteria podobieństwa przepływu, bilans energii i masy płynów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kryteria podobieństwa przepływu, bilans energii i masy płynów - strona 1

Fragment notatki:

Porusza ona tematy: kryteria podobieństwa przepływu; bilans energii i masy płynów.

Q=
12000
[N]
h=
450
[mm]
Jako materiał śruby przyjmuję St 5
l=
450
[mm]
ls=
318,2
[mm]
Obliczanie śruby z warunku na wyboczenie
Średnice śruby obliczamy z wzoru Tetmajera
R0,R1- współczynniki materiałowe; dla stali St5:
R0=
330
R1=


(…)

gwint trapezowy symetryczny: Tr 20x4 gdzie: d=
20
[mm]
D=
20,5
[mm]
d2=
18
[mm]
D2=
18
[mm]
d1=
15,5
[mm]
D1=
16
[mm]
P=
4
Obliczam samohamowność gwintu:
g-kąt wzniosu lini zwoju
g=
4,05
ρ' - zastępczy kąt tarcia, m - współczynnik tarcia pomiędzy współpracującymi powierzchniami; w naszym przypadku stal - brąz
m=
0,15
a - dla gwintu trapezowego
a =
15
r = 8,83
Warunek został spełniony
Sprawdzam śrubę…

[N]
xw=
5,93
Obliczam nakrętkę:
Zakładam materiał nakrętki BK 331 dla którego według PN-79/H-87026 Rm=360 MPa.
Przyjmując współczynnik xm = 4 otrzymamy dopuszczalne naprężenia przy rozciąganiu:
Rm=
360
[MPa]
xm=
4
kr=
90
[MPa]
Nakrętka jest rozciągana:
Q=
12000
[N]
d2=
18
[mm]
D=
20,5
[mm]
Dn=
24,29
[mm]
Przyjmuję:
Dn=
30
[mm]
Ponieważ wysokość kołnierza hk i średnica dk z obliczeń wychodzą bardzo małe dlatego:
Dk=
40
[mm]
hk=
5
[mm]
Wysokość nakrętki przy założeniu na gwincie nacisku:
pdop=
12
[MPa]
P=
4
pdop=
15
[MPa]
D2=
20,5
[mm]
D1=
16
[mm]
H=
24,82
[mm]
Przyjmuje:
H=
35
[mm]
Obliczamy pokrętło:
Mc=Ms=
24685,48
[Nmm]
Przyjmując siłę napędową N = 250 N przykładaną na końcu pokrętła obliczymy jego wysięg:
N=
250
[N]
Mc=
24685,48
[Nmm]
R=
98,74
[mm]
Przyjmuję długość R=
200
[mm]
Jako materiał przyjmuję stal St3 dla której:
kr=
94
[MPa]
kg=
117,5
[MPa]
Obliczam średnice pokrętła:
N=
250
R=
200
[mm]
kg=
117,5
[MPa]
d≥
16,31
[mm]
Przyjmuję d=
20
[mm]
Obliczam słupki: Każdy słupek jest ściskany siłą Qs która:
Qs=
6000
[N]
Siłę zginającą określimy z zależności:
Ms=
24685
[Nmm]
L - minimalna odległość między słupkami
L=
300
[mm]
Ps=
82,28493
[N]
Przyjmując wysokość słupka Hs=550 mm obliczymy moment gnący działający na podstawę słupka:
Mg=Ps·Hs
Ps=
82,285
[N]
Hs=
550
[mm]
Mg=
45256,71
[Nmm]
Przyjmujemy na słupki stal węglową St3 dla której: Re =
235
[MPa]
xw=
2,5
Rm =
400
[MPa]
dopuszczalne naciski:
pdop=
94
[MPa]
Obliczam średnice słupka ze wzoru:
Mg=
45257
[Nmm]
pdop=
94
[MPa]
Ds≥
22,0
[mm]
Z nierówności:
Przyjmujemy graniczne:
Qs=
6000
[N]
Ds=
22,0
[mm]
podstawiamy do warunku wytrzymałości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz