kryminalistyczna systematyka dokumentów - pojęcia, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kryminalistyczna systematyka dokumentów - pojęcia, omówienie - strona 1 kryminalistyczna systematyka dokumentów - pojęcia, omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ko_ecki. Notatka składa się z 2 stron.
Fundamentalne cele i rodzaje kryminalistycznych badań dokumentów:
Głównym celem kryminalistycznych badań dokumentów mogą być:
Ustalenie:
Autentyczności
Nieautentyczności:
Faktu sfałszowania dokumentu
Zakresu sfałszowania dokumentu:
Elementów sfałszowanych w dokumencie
Elementów autentycznych w dokumencie
Faktu fałszywości (podrobienia) dokumentu
Ustalenie osoby (fałszerza, autora, wykonawcy dokumentu):
Fałszerza przerabiającego dokument
Fałszerza podrabiającego dokument
„intelektualnego” autora dokumentu (np. autora pogróżek, pisma szantażowego)
„technicznego” wykonawcy dokumentu
Ustalenie techniki fałszerstwa (przerobienia/ podrobienia):
Sposobu
Środków
Odczytanie treści dokumentów zniszczonych (wyblakłych, zalanych, wywabionych, zamazanych)
Odczytanie niewidocznego pisma wgłębionego
Ustalenie wieku dokumentu lub czasu jego fałszerstwa
Elementy „warstwy” dokumentu, mogące stanowić przedmiot badań kryminalistycznych:
Cechy treściowe (treść, warstwa treściowa) dokumentu; mogą stanowić podstawę do typowania autora tekstu
Cechy językowe (styl, składnia, słownictwo)
Topografia tekstu (cechy topograficzne); może stanowić podstawę do typowania wykonawcy tekstu
Cechy graficzne pisma (ręcznego, maszynowego, drukowanego; tzw. cechy formalne); mogą stanowić podstawę do identyfikacji osoby, maszyny do pisania, maszyny drukarskiej
Elementy (cechy) techniczne tekstu:
Elementy stałe: podłoże, materiały kryjące, narzędzie pisarskie
Elementy przypadkowe: zszywki, dziurki
Wymienione wyżej elementy dokumentu można skrótowo określić jako:
warstwa treściowa
warstwa językowa
warstwa topograficzna
warstwa graficzna
warstwa techniczna
Art. 115 § 14 Kodeksu karnego „Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.”
Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.
Pojęcie i kryminalistyczna systematyka dokumentów.
Wg techniki zapisu:
pisemne:
ręczne (długopisowe, atramentowe, ołówkowe, pisakowe i inne)
maszynowe (maszynami klasycznymi, głowicowymi, dalekopisami klasycznymi i komputerowymi składopisami)
pieczęcie (mokre, suche - wypukłe lub wklęsłe)
drukarskie (druk wypukły, płaski, wklęsły)


(…)

…/ stempla)
reprodukcje dokumentów pisemnych
foniczne (audiodokumenty) - magnetofonowe, fonooptyczne, fonograficzno-cyfrowe, fonomechaniczne
komputerowe (nośniki magnetyczne, optyczne, półprzewodniki, perforowane taśmy)
PS. Dozwolone jest nagrywanie rozmów, np. telefonicznych kierowanych do siebie.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz