Krwiak nadtwardówkowy, podtwardówkowy i podpajęczynówkowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krwiak nadtwardówkowy, podtwardówkowy i podpajęczynówkowy - strona 1

Fragment notatki:

Praca przygotowana na przedmiot anatomia kliniczna prowadzony przez dr Michała Prowolik. Plik to 1 strona opisująca temat.
Informacje zawarte to pokazanie przyczyn i skutków powstania krwiaka nadtwardówkowego, podtwardówkowego czy podpajęczynówkowego.


(…)


Krwiak nadtwardówkowy, podtwardówkowy i podpajęczynówkowy
Krwiak nadtwardówkowy (haematoma epidulare)powstaje na skutek gromadzenia się wynaczynionej krwi pomiędzy kością czaszki a oponą twardą. Jest następstwem pourazowego uszkodzenia tętnicy, z reguły oponowej środkowej lub jednej z jej gałęzi np. przez fragmenty złamanej kości czaszki i najczęściej jest zlokalizowany w okolicy skroniowej lub skroniowo-ciemieniowej. Rzadziej źródłem krwawienia są zatoki opony twardej i naczynia śródkościa w miejscu złamania. Ostry krwiak nadtwardówkowy powstaje u 1 na 100 osób po urazie głowy i w większości przypadków jest stanem zagrożeniem życia. Krew z uszkodzonej tętnicy wydostając się pod ciśnieniem odwarstwia oponę twardą od powierzchni wewnętrznej kości czaszki i krzepnąc zwiększa swoją objętość uciskając na mózg. Krwiaki nadtwardówkowe zazwyczaj występują jednostronnie w postaci cienkich krążków. W wyniku urazu głowy dochodzi do krótkotrwałej utraty przytomności, po której pacjent odzyskuje przytomność (tzw. "przerwa jasna"). W miarę powiększania się objętości krwiaka i ucisku na mózg pogarsza się stan przytomności do śpiączki włącznie, bólom głowy mogą wówczas towarzyszyć nudności i wymioty, może pojawić się osłabienie jednej strony ciała, zaburzenia mowy, nierówność źrenic. Jedyną metodą leczenia jest operacja polegająca na otwarciu czaszki i usunięciu krwiaka. Zwłoka w postępowaniu operacyjnym może doprowadzić do trwałych uszkodzeń mózgu. Śmiertelność (czyli odsetek chorych, którzy nie przeżyją) w przebiegu krwiaka nadtwardówkowego wynosi od 20 do 55% wg różnych danych z literatury światowej…
… urazie (szczególnie u osób starszych, z zaburzeniami krzepnięcia lub otrzymującymi leki obniżające krzepnięcie) Powoduje przemieszczenie półkul mózgu i spłaszczenie pofałdowania przeciwległej półkuli na skutek nacisku na oponę twardą i kość. Źródłem krwawienia są najczęściej uszkodzone naczynia żylne biegnące z powierzchni mózgu do opony twardej. Krwiak podtwardówkowy może również powstać w wyniku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz