Krew-biologia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krew-biologia - strona 1 Krew-biologia - strona 2 Krew-biologia - strona 3

Fragment notatki:


Krew zbudowana jest z płynnej istoty międzykomórkowej - osocza oraz z krwinek (morfotyczne składniki krwi). Krew transportuje składniki pokarmowe, hormony, autakoidy, witaminy, biopierwiastki, metabolity i gazy oddechowe. Od komórek ciała odbiera substancje zbędne lub szkodliwe. Bierze udział w termoregulacji oraz w procesach immunologicznych Grupy krwi. Populacja człowieka jest zróżnicowana serologicznie na skutek występowania różnych antygenów w erytrocytach. Podstawowe znaczenie ma układ ABO i układ Rh . W erytrocytach występują dwa aglutynogeny (antygeny) A i B oraz skierowane przeciwko nim izoaglutniny alfa i beta (w surowicy). Krew grupy A zawiera aglutynogen A (antygen A) i izoaglutyninę beta. Krew grupy B zawiera aglutynogen B (antygen B) i izoaglutyninę alfa. We krwi AB zawarte są dwa aglutynogeny A i B (antygen A i B), nie występują więc żadne izoaglutyniny. Krew O zawiera obie izoaglutyniny: alfa i beta, brak w niej natomiast aglutynogenów (antygenów). Zatem surowica nie zawiera izoaglutynin skierowanych przeciwko własnym krwinkom. Jeżeli osobnikowi mającemu grupę A podamy donaczyniowo krew grupy B to nastąpi zlepienie krwinek. Przetoczenie krwi O osobnikowi z krwią AB doprowadzi do aglutynacji krwinek biorcy, zgodnie z logiczną zasadą. Osobnikowi z grupą O można przetoczyć tylko krew grupy O. Dawne wyróżnianie uniwersalnych dawców (z grupą O) było błędne.W układzie Rh osoby zawierające antygen D określane są jako Rh+. 85% ludzi rasy białej ma taki antygen we krwi. Jeżeli płód zawiera krew Rh+ a matka Rh- wówczas w jej krwi powstają aglutyniny anty-Rh przenikające do krwi płodu. Powoduje to uszkodzenie krwinek płodu oraz poważne patologie (hemoliza lub zlepienie krwinek, obrzęki, żółtaczka), a nawet śmierć. Trombocyty i ich rola w krzepnięciu krwi. 1 mm 3 krwi zawiera 200 tys.- 600 tys. płytek krwi. Mają średnicę 2-5 μm. Powstają z megakariocytów. Nie zawierają jądra. Wyposażone są w lizosomy, mitochondria, ziarenka glikogenu, ziarna alfa (czynniki białkowe, trombokinaza, fibrynogen) i ziarna gęste (ADP, serotonina, wapń) i mikrotubule utrzymujące kształt. W błonie płytek występuje tromboksan A2 obkurczający naczynia krwionośne. Biorą udział w procesie krzepnięcia krwi. W razie uszkodzenia naczynia krwionośnego tworzą agregaty zatykające ubytek w ścianie naczynia. Serotonina zwęża naczynia krwionośne. Trombocyty działają chemotaktycznie dla monocytów i granulocytów obojętnochłonnych, przyciągając je do uszkodzonego śródbłonka naczyniowego. Uwalniana trombokinaza (czynnik III) przekształca protrombinę (czynnik II) w trombinę. Trombina przekształca globularne białko fibrynogen (czynnik I) w fibrynę włókienkową. Włóknik ten wzmacnia agregaty trombocytów i tworzy trójwymiarowa sieć w oczkach której osiadają krwinki tamując krwawienie (w końcowym etapie powstaje skrzep). Aktywacja trombokinazy odbywa się przy udziale wapnia (czynnik IV).

(…)

… 4000-5300 ml/min. Jest to wartość orientacyjna i właściwie umowna. Tak naprawdę cała krew nie przepływa przez serce w ciągu 1 minuty. Krew krążąca w obiegu wieńcowym serca przepływa przez serce wielokrotnie w ciągu minuty, natomiast krew z kończyn dolnych powraca do serca o wiele dłużej niż 1 minutę.
Nerwowa regulacja czynności serca. Serce jest unerwione przez autonomiczny układ nerwowy. Nerwowy splot sercowy (plexus cardiacus) leży przy podstawie serca. Splot sercowy zbudowany jest z nerwów współczulnych i przywspółczulnych. Pobudzenie przywspółczulnego nerwu błędnego (gałązki sercowej dolnej i górnej) prowadzi do zwolnienia akcji serca. Neuroprzekaźnikiem przywspółczulnego nerwu błędnego jest acetylocholina (zakończenie cholinergiczne). Nerw błędny działa chronotropowo ujemnie (spada…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz