kredyty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kredyty - wykład - strona 1 kredyty - wykład - strona 2 kredyty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KREDYTY
Kredyty stanowią ok. połowę wartości aktywów.
W Polsce i w Europie pożyczki może udzielać każdy natomiast kredytów tylko bank.
Nikt poza bankiem nie może dawać kredytu i nie może nazwać tego kredytem, kontroluje to Nadzór Bankowy, który ma prawo ustalić b wysoka karę.
Wyjątek to np.:
kredyt kupiecki- przedsiębiorstwo dało komuś towar i nie dostało zapłaty od razu tylko z opóźnionym terminem.
Rola kredytu w finansach banku.
Rola kredytu w finansach banku uległa zmianie. W normalnych warunkach już od kilkuset lat kredyt jest najważniejszym źródłem dochodów w banku. Najczęściej zapewnia ponad połowę zysków, przychodu w banku. Natomiast w okresach recesji problemów finansowych rola kredytu gwałtownie maleje. Był to okres 1989-94. Opłacalność kredytu była wątpliwa i banki często na kredytach traciły. Bank w tej sytuacji lokował pieniądze w papiery skarbowe zamiast w kredyty. Zysk na tych papierach był nie duży.
Rok 94 - sanacja systemu bankowego, odrodzenie banków.
Od 95 r. Wartość kredytu zaczęła szybko rosnąć i rośnie do dzisiaj. W roku 93 na kredyty przypadało w Polsce ok. 30% aktywów w banku a na 2000 rok ok. 50%.
Obecnie wartość kredytów nie wzrasta tak silnie, ponieważ bank nie chce być bardzo uzależniony od jednego źródła zysku. Jest to połowa zysku w banku i ok. 50% aktywów w banku.
Rola kredytów jest tak olbrzymia, ponieważ jest duża opłacalność na akcjach kredytowych.
Kredyty dają większe zyski niż inne inwestycje bankowe.
Marża zysku na kredycie (SPREAD) = przychody z kredytu - koszt pozyskania pieniądza (użytego do tego kredytu) - koszty własne akcji kredytowej
Akcja kredytowa - wszystko to co jest związane z uzyskaniem kredytu.
Marże ustala się w procentach na skalę roczną.
Spora część kredytów jest nie spłacana i bank zamiast zysku ponosi straty. Aby nie dopuszczać do takiej sytuacji bank działa w następujący sposób, poprzez:
Politykę portfela kredytowego - stara się dobrać tak wysokość kredytów, by były one odpowiednie do możliwości banku. Ta polityka pozwala na zmieszenie ryzyka.
Politykę procedur kredytowych - jest to ważniejszy typ polityki, bardziej dokładniejszy. Bank wprowadza procedury kredytowe czyli ustala jak ma być udzielany kredyt danego typu, ustala się to w instrukcji kredytowej.
Instrukcja kredytowa - to potężny dokument w którym napisane jest co maja robić pracownicy banku, jak maja badać wnioski kredytowe, jakie czynności musza wykonywać. Procedury kredytowe są zarządzane przez zarząd banku i nazywamy je instrukcjami kredytowymi
Inspektor kredytowy to pracownik banku udzielający kredyt, przestrzegając instrukcji kredytowych.


(…)

… a windykacją. Oznacza ona przejęcie zabezpieczeń kredytu. Zabezpieczenia nie przejmuje bank (wyj. przewłaszczenie). Bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny (wykonawczy). Gdy kredyt nie jest spłacony, bank wystawia ten tytuł i przekłada go sądowi. Sąd może go przyjąć lub odrzucić. Na zweryfikowanie tego sąd ma 3 dni. Bez wyroku sądowego bank daje ten tytuł komornikowi i komornik przejmuje zabezpieczenie…

Są to b. ważne dla gospodarki rozliczeń.
Mają różny kształt i dlatego różnie je dzielimy:
• kryterium gotówka
rozliczenia gotówkowe - stanowią przyszłość dla banków
rozliczenia bezgotówkowe - stanowią problem dla banków
Po względem ekonomicznym rola operacji bezgotówkowych wzrasta.
• kryterium instrumentu rozliczeniowego
polecenie przelewu
polecenie zapłaty
rozliczenie czekowe
Poleceniem przelewu - nazywamy dyspozycję klienta banku obciążenia jego rachunku określoną kwotą przy ówczesnym uznaniem tą kwotą wskazanego innego rachunku.
Polecenie te przeważnie dokonuje się na mocy dyspozycji pisemnej klienta. Jeżeli klient wydał dyspozycję przelewu nie można jej cofnąć.
Polecenie zapłaty (pobrania) - klient banku upoważnia bank do przekazania z jego rachunku pieniędzy na określone cele, określonym osobom fizycznym lub prawnym.
Klient wystawia upoważnienie bankowi do polecenia zapłaty. Klient nie może kontrolować tych rozliczeń i dlatego przedsiębiorstwa boja się w ten sposób rozliczać, robi to najczęściej osoba indywidualna np. rachunek telefoniczny.
• kryterium miejsca dokonywania rozliczeń
rozliczenia krajowe
rozliczenia zagraniczne
I. Rozliczenia krajowe mają 2 różne formy zależnie…
…, prawnik, ochroniarze)
Komornik po przejęciu zastawu sprzedaje szybko i tanio na licytacji.
Komornik bierze dla siebie ok. 13%. Później płaci podatki i opłaty państwu i to co pozostanie oddaje bankowi. Jeżeli jest nadwyżka to teoretycznie powinna wrócić do kredytobiorcy.
Jeżeli kredyt nie zostanie spłacony uruchamia się 2 mechanizmy:
restrukturyzacja kredytu
windykacja kredytu
A do 1. Restrukturyzacja…
….
Żeby zbudować zaufanie między importerem a eksporterem:
• spisuje się umowy akredytywy dokumentowej i inkasa w banku zagranicznym. Ponad ¾ długów przypada na akredytywy dokumentowe.
Akredytywa dokumentowa - umowę tą spisuje importer, bank importera, ekspoerter i bank eksportera.
importer podpisuje umowę ze swoim bankiem o otwarcie akredytywy dokumentowej i równocześnie eksporter podpisuje umowę ze swoim…
… i jest zaufanie w handlu międzynarodowym, ale to zaufanie jest b. drogie. Opłaty związane z akredytywą są wysokie.
∗Jeżeli dokumentacja się nie zgadza z dokumentacją importera bank importera nie wypłaca pieniędzy i powiadamia obie strony. Jeżeli zmiany są nie wielkie to czeka na instrukcje od importera. Jeżeli zmiany są duże ściąga ekspertów.
Brak ciągu dalszego, połowa wykładu z 4 XII - wykład 11
GWARANCJA…
…, usługi , cła - sprzedawca rząda od kupca gwarancji zapłaty za dostarczony towar, usługę;
cło-importer musi przedstawićgwarancje od banku, którą przedstawia na granicy
4. Gwarancje przetargowe (wadialne) - organizator przetargu rząda od uczestników wadium (zaliczka) 5. Gwarancja dobrego wykonania umowy RYZYKO BANKOWE - Bank podejmuje ryzyko jeżeli zysk będzie proporcjonalnie większy.
RODZAJE RYZYKA :
1…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz