koszty murowania ściany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
koszty murowania ściany - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

12 Przegląd  Olkuski 26 maja 2006  Czym się kierować przy wy- borze materiału? Chociaż  udział  kosztów  wymurowania  ścian  zewnętrz- nych  wynosi  ok.  10  proc.  całkowitych  kosztów  budowy  domu, wybór materiału konstrukcyjnego wzbudza zwykle  najwięcej emocji u inwestorów.  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na: izolacyjność  termiczną:   w  przypadku  ścian  jedno- warstwowych głównym parametrem porównawczym jest  współczynnik przewodności cieplnej lambda; zdolność  do  kumulacji  ciepła:  ma duży wpływ na  bilans energetyczny budynku. W przypadku ograniczenia  ogrzewania,  nagrzana  ściana  powoli  oddaje  skumulo- wane ciepło, dzięki czemu w domu przez dłuższy czas  utrzymuje się stała temperatura; paroprzepuszczalność:  tzw. „oddychanie” ścian. Po- zwala na utrzymanie wewnątrz pomieszczeń korzystne- go  mikroklimatu,  pod  warunkiem  jednak,  że  wszystkie  zastosowane materiały, łącznie z tynkiem i farbą, posia- dają taką zdolność. Nie należy też przeceniać znaczenia  paroprzepuszczalności, ponieważ nie jest ona w stanie  zastąpić prawidłowej wentylacji; izolacyjność  akustyczną:   to  bardzo  ważna  cecha,  ponieważ  im  mniej  dźwięków  jest  w  stanie  przedostać  się z zewnątrz do pomieszczeń, tym bardziej komfortowe  jest codzienne życie mieszkańców.  Jak się łączy bloczki w ścia- nie jednowarstwowej? Z reguły do budowy ścian jednowarstwowych używa się  bloczków murowanych bez spoiny pionowej. Zastępuje  ją połączenie na pióro i wpust, uzyskanie dzięki specjal- nemu  wyprofilowaniu  ścianek  bocznych  bloczka  bądź  pustaka. Warstwy poziome łączy się na spoinę, do wy- konania której używa się zapraw ciepłochronnych. Dzięki  temu  na  połączeniach  nie  występują  mostki  termiczne  i polepsza się współczynnik U dla całej ściany.  Kiedy ściana jest wystarcza- jąco cicha? Izolacyjność  akustyczna  określana  jest  dwoma  wskaź- nikami RA1 i R’A1. Pierwszy z nich obliczany jest w wa- runkach laboratoryjnych. Ponieważ nie uwzględniają one  warunków  rzeczywistych,  takich  jak  niedokładne  wy- konawstwo  czy  wpływ  innych  przegród,  jego  wartość  jest wysoka i podawana przez producentów w materia- łach technicznych. Z kolei wskaźnik R’A1 określa się po  obniżeniu wskaźnika RA1 o: –  2  dB,  które  ma  odzwierciedlać  niedoskonałości  wy- konania; – od 1 do 5 dB, czyli tzw. K, które odnosi się do wpływu  sąsiednich przegród na przenoszenie dźwięków.     Najlepsze  pod  względem  izolacyjności  akustycznej 

(…)

… za pomocą prasy o
ciśnieniu ok. 10 atmosfer. Beton komórkowy produkowany jest z wapna, piasku i wody, dzięki czemu
jest materiałem nieszkodliwym dla środowiska,
a stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych należy do najniższych wśród wyrobów
budowlanych.
Technologia keramzytobetonowa łączy zalety wyrobów ceramicznych i betonu komórkowego. Podstawowym surowcem jest keramzyt wytwarzany…
… wskaźnik R’A1 określa się po
obniżeniu wskaźnika RA1 o:
– 2 dB, które ma odzwierciedlać niedoskonałości wykonania;
– od 1 do 5 dB, czyli tzw. K, które odnosi się do wpływu
sąsiednich przegród na przenoszenie dźwięków.
Najlepsze pod względem izolacyjności akustycznej
są ściany z kermzytobetonu i ceramiki poryzowanej
– do 52 dB. Z kolei beton komórkowy osiąga wartości
od 42 do 50 dB.
CIENKA SPOINA
Przy murowaniu betonu komórkowego, do wykonania spoiny poziomej,
można użyć zaprawy klejowej, której
grubość nie może przekraczać 2 – 3
mm (grubsza utworzy mostek cieplny).
Przegląd Olkuski
26 maja 2006
JAKIE U DLA ŚCIAN
ZEWNĘTRZNYCH?
Maksymalne wartości współczynnika U zostały
określone w Polskiej Normie. Dla ścian jednowarstwowych wynoszą one 0,5 W/m2K,
natomiast dla wielowarstwowych są znacznie
ostrzejsze…
… wapienno-piaskowym, jedynie wewnątrz można go zastąpić tynkiem
gipsowym. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest
zastosowanie tynku ciepłochronnego, który może
stanowić podkład pod tynk cienkowarstwowy.
MATERIAŁY DO BUDOWY ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH
pustaki ceramiczne beton komórkowy keramzytobeton
Jak powstaje ceramika poryzowana?
Jak powstaje beton komórkowy?
Jak powstają bloczki keramzytobetonowe?
Ceramika…
… żadnych ograniczeń w realizacji
projektów. W technologii tej wykonuje się całe
elementy ścian z gotowymi otworami okiennymi,
drzwiowymi oraz uzbrojeniem pod instalację elektryczną, grzewczą i wodno-kanalizacyjną. Zastosowanie tego systemu pozwala na skrócenie czasu
budowy stanu otwartego do jednego tygodnia (pod
warunkiem wcześniejszego przygotowania fundamentów). Elementy po złożeniu, nie wymagają
sezonowania…
… jest również cicha - przy grubości 40 cm i odmianie 400,
wskaźnik RA1 wynosi 47 dB.
Z pustaków keramzytobetonowych można budować ściany jednowarstwowe. Wyjątkowo ciepłe są
te wyroby, które mają wbudowany styropian, pozwalają one na osiąganie parametrów wymaganych
od ścian wielowarstwowych. Ciepłe są również pustaki nieocieplone – współczynnik przewodzenia
=0,15 W/mK dla grubości 36,5 cm. Pustaki keramzytobetonowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz