Koszty a produkcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszty a produkcja - wykład - strona 1 Koszty a produkcja - wykład - strona 2 Koszty a produkcja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

8. ROZWINIĘCIE TEORII PODAŻY: KOSZTY A PRODUKCJA
Przedsiębiorstwa nie zawsze zaprzestają produkcji, kiedy pojawiają się straty. Niekiedy oczekują one, że popyt wzrośnie lub, że jeśli będą miały dość czasu, to obniżą koszty produkcji na tyle, aby przywrócić zyskowność produkcji. Przedsiębiorstwa ustalają produkcję na poziomie, przy którym koszt krańcowy zrównuje się z utargiem krańcowym. Oznacza to maksymalizację zysku (lub minimalizację strat). Jeśli pojawia się zysk, przedsiębiorstwo decyduje się na wytwarzanie tej właśnie wielkości produkcji. Jeśli występuje strata, przedsiębiorstwo sprawdza, czy można ja zmniejszyć przez całkowitą rezygnację z produkcji.
Nakład (inaczej: czynnik produkcji) - dobro lub usługa wykorzystywane w procesie produkcji.
Nakłady obejmują pracę (robociznę), maszyny, surowce, energię. Termin nakłady obejmuje wszystko, począwszy od płac menedżerów, aż po wydatki na bandaże w zakładowym ambulatorium.
Funkcja produkcji - określa maksymalne rozmiar produkcji, jakie są możliwe do osiągnięcia przy różnym poziomie nakładów.
Funkcja produkcji jest zbiorem technicznie efektywnych metod wytwarzania. Metoda wytwarzania jest technicznie nieefektywna, jeżeli do wytworzenia danej wielkości produkcji zużywa więcej jednego czynnika produkcji i nie mniej innego czynnika niż inne znane metody wytwarzania, pozwalające osiągnąć tę samą wielkość produkcji.
W jaki sposób przedsiębiorstwo znajduje kompletny zestaw technicznie efektywnych metod produkcji, określany mianem funkcji produkcji? Częściowo korzysta w tym celu z pomocy inżynierów, projektantów i specjalistów od wykorzystania czasu pracy. Niekiedy przeprowadza się eksperymenty, stosując różne metody wytwarzania i obserwując ich wyniki.
Technologia - określona metoda łączenia czynników produkcji w procesie wytwarzania dóbr.
Technika - zbiór wszystkich znanych technologii.
Funkcja produkcji - zbiór wszystkich technicznie efektywnych technologii.
Postęp techniczny - wynalazek lub udoskonalenie organizacyjne, które pozwala na wytwarzanie danej wielkości produkcji przy niższym niż poprzednio poziomie nakładów. Technologia uważana dotychczas za efektywna może okazać się przestarzała, jeżeli wskutek postępu technicznego uzyskamy nową, wydajniejszą metodę produkcji.
Funkcja produkcji pozwala połączyć ze sobą wielkość nakładów z rozmiarami produkcji. Technologię wymagającą zastosowania dużej ilości kapitału i małej ilości pracy określamy mianem kapitałochłonnej. Technologia zużywająca dużo pracy i relatywnie mało kapitału nazywana jest technologią pracochłonną.
Jeżeli krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa i krzywa utargu krańcowego przesuną się w górę, to przedsiębiorstwo zwiększy produkcję. Jednak proces dostosowywania do nowych warunków musi być rozłożony w czasie. W ciągu paru pierwszych miesięcy przedsiębiorstwo może wprowadzić pracę w nadgodzinach. W długim okresie zaś znacznie tańszym rozwiązaniem będzie zbudowanie nowej fabryki i zwiększenie dzięki temu zdolności wytwórczych.

(…)

… zależy od 2 czynników:
jak długo utrzymują się korzyści skali
jak szybko pojawiają się niekorzyści skali przy wzroście produkcji.
Szczególnie duże znaczenie mają korzyści skali w przemyśle ciężkim. Przy niewielkich rozmiarach produkcji koszty przeciętne są dużo wyższe niż przy rozmiarach odpowiadających minimalnej skali efektywnej. Taki sam przebieg kosztów jest charakterystyczny dla przemysłu…
… kosztów krańcowych (SMC), zakładamy istnienie min. 1 czynnika stałego. Najczęściej jest nim kapitał.
Krańcowy produkt zmiennego czynnika produkcji (np. pracy) - jest równy przyrostowi produkcji uzyskanemu dzięki zwiększeniu o jednostkę ilości czynnika zmiennego, przy założeniu, że ilość pozostałych czynników się nie zmienia. Prawo malejących przychodów - działa wtedy, kiedy wszystkie, z wyjątkiem jednego…
… (wydajność), jest to wielkość produkcji podzielona przez całkowity nakład pracy. Jeżeli krańcowy produkt pracy jest większy od produktu przeciętnego, to zwiększenie zatrudnienia o jednostkę podniesie produkt przeciętny, czyli produkcyjność (wydajność). W przypadku działania prawa malejących przychodów produkt krańcowy stosunkowo szybko spadnie poniżej produktu przeciętnego. W rezultacie, przy dalszym…
… wraz z powiększeniem produkcji. Wytwarzanie większego wolumenu produkcji kosztuje więcej.
Przeciętne koszty produkcji - są równe kosztom całkowitym podzielonym przez wielkość produkcji.
Koszty przeciętne są na początku wysokie, później spadają i znowu rosną. Ten typowy wykres kosztów przeciętnych przypomina kształtem literę U.
Korzyści ze skali produkcji (inaczej: rosnące przychody ze skali…
… wzroście liczby zatrudnionych również produkt przeciętny będzie się zmniejszał. Krótkookresowe przeciętne koszty stałe (SAFC) są równe krótkookresowym kosztom stałym (SFC) podzielonym przez wielkość produkcji.
Krótkookresowe przeciętne koszty zmienne (SAVC) są równe krótkookresowym kosztom zmiennym (SVC) podzielonym przez wielkość produkcji.
Krótkookresowe przeciętne koszty całkowite (SATC) są równe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz