Korelacje - zestaw zadań.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Zestaw I Zad. 1. Współczynnik korelacji między zmiennymi Y i X 1 , X 2 wynoszą : r 1 = -0,8 ; r 2 = -0,7 ; r 12 = 0,6 .Kierując się poziomem wskaźnika integralnej pojemności informacyjnej wskazać, które z kombinacji zmiennych X 1 i X 2 powinna zostać uznana za zbiór zmiennych objaśniających zmienną Y. Zad.2. Przyjęto założenie, że kształtowanie się wartości produkcji Y względem zużycia surowca X opisuje prosty model ekonometryczny. Dla sprawdzenia tego założenia zarejestrowano wartości badanych zmiennych w sześciu kolejnych latach Y t 3 5 8 10 11 11 X t 3 4 6 6 7 10 Należy oszacować parametry strukturalne i parametry stochastycznej struktury modelu. Zad. 3. W kolejnych siedmiu latach zebrano obserwacje dotyczące zmiennych Y, X 1 i X 2 i zapisano te dane w tablicy. Rok t 94 95 96 97 98 99 00 Y t 20 28 24 22 29 30 38 X 1t 4 3 4 3 2 1 3 X 2t 36 40 32 15 22 18 28 Podać wektor Y i macierz obserwacji X umożliwiające zastosowanie MNK do następującego modelu : Zestaw II Zad 1. Dla trzech potencjalnych zmiennych objaśniających obliczono : r 12 =0,2 , r 13 =0,3, r 23 = -0,9 , r 1 =0,2 , r 2 =0,7, r 3 = 0,9 . Integralna pojemność informacyjna niektórych kombinacji zmiennych wynosi : H(X 1 ,X 2 )=0,542, H(X 1 ,X 3 )=0,746 , H(X 1 ,X 2 ,X 3 ) = 0,708 . Obliczyć integralną pojemność informacyjną pozostałych kombinacji zmiennych i wybrać optymalny zestaw zmiennych objaśniających według kryterium Hellwiga Zad.2. Na podstawie danych obrazujących kształtowanie się sprzedaży napojów chłodzących (w litrach) w okresie kolejnych pięciu miesięcy (III - VII) w 2000 roku ujętych w tablicy : t 1 2 3 4 5 Y 2 5 5 8 10 Należy oszacować parametry strukturalne i parametry stochastycznej struktury liniowego modelu trendu. Zad. 3. W kolejnych siedmiu latach zebrano obserwacje dotyczące zmiennych Y, X 1 i X 2 i zapisano te dane w tablicy.

(…)

… zarejestrowano wartości badanych zmiennych w pięciu zakładach produkcyjnych i otrzymano :
Y
2
5
4
4
7
X
2
4
3
2
6
Należy oszacować parametry strukturalne i parametry struktury stochastycznej liniowego modelu ekonometrycznego.
Zad. 3 W kolejnych siedmiu latach zebrano obserwacje dotyczące zmiennych Y, X1 i X2 i zapisano te dane w tablicy.
Rok t 94
95
96
97
98
99
00
Yt
20
28
24
22
29
30
38
X1t
4
3
4
3
2
1
3
X2t…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz