Kontrola jako funkcja zarządzania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 1 Kontrola jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 2 Kontrola jako funkcja zarządzania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola jako funkcja zarządzania
4.4.1 Etapy kontroli
Proces kontroli obejmuje cztery podstawowe etapy:
Ustalenie celów, norm i metod pomiaru efektywności
Pomiar osiąganych wyników
Porównanie, czy efektywność rzeczywista jest zgodna z normami
Podjecie działań korygujących lub ich zaniechanie
4.4.2 Formy kontroli
Dominującymi formami kontroli są:
Biurokratyczna-oparta na mechanistycznych rozwiązaniach strukturalnych Angażująca uczestników organizacji- oparta na organicznych rozwiązaniach strukturalnych Wybór formy kontroli zależy od następujących czynników:
Stylu przywództwa
Kultury organizacyjnej
Dokładność i wiarygodność mierników efektywności
Pragnienia podwładnych współuczestnictwa w zarządzaniu
Biurokratyczna forma kontroli sprawdza się w warunkach dyrektywnego stylu zarządzania, dyrektywnej kultury organizacyjnej, dokładnych i wiarygodnych mierników pracy oraz braku chęci podwładnych współuczestniczenia w zarządzaniu. Kontrola angażująca uczestników organizacji sprawdza się w warunkach partycypacyjnego stylu przywództwa i kultury organizacyjnej, braku dokładnych i wiarygodnych mierników pracy oraz daleko idącej chęci podwładnych współuczestniczenia w zarządzaniu.
W pozostałych sytuacjach sprawdzają się pośrednie formy kontroli. 4.4.3 Typy kontroli ze względu na usytuowanie w czasie
Ze względu na usytuowanie kontroli w czasie wyróżniamy:
Kontrola wstępna i wyprzedzająca- zapewnienie wyznaczania właściwych kierunków działania i udostępnianie odpowiednich zasobów- przygotowanie do działania
Kontrola bieżąca- zapewnianie wykonania właściwych rzeczy w toku zadań operacyjnych
Kontrola końcowa- zapewnienie zgodności końcowych wyników z pożądanymi standardami, ukierunkowanie na to co będzie w przyszłości
W trakcie kontroli bieżącej należy zidentyfikować tzw. strategiczne punkty kontroli, tj. punkty w, których występuje największe prawdopodobieństwo odchyleń od norm efektywności oraz mające największe znaczenie z punktu widzenia efektywności i sprawności przedsięwzięcia.
Strategiczne punkty kontroli występują w trzech obszarach:
finansowym
operacyjnym
zasobów ludzkich
Kontrola finansowa koncentruje się na akumulacji środków finansowych niezbędnych dla funkcjonowania organizacji a następnie na takich ich podziale aby zapewnić organizacji przetrwanie i rozwój.
Instrumentami kontroli w tym obszarze są:
bilans
rachunek zysków i strat
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz