Konstytucyjne wolności jednostki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne wolności jednostki-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Konstytucyjne wolności jednostki.
Zasada wolności człowieka została wymieniona we Wstępie do Konstytucji. Określa ona ogólne pojecie wolności jako zakaz zmuszania kogokolwiek do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, gwarantuje poddanie wolności człowieka ochronie prawnej, ale jednocześnie wyraźnie zobowiązuje, aby każdy szanował wolności i prawa innych. Zasada wolności ma ograniczony charakter, bo swoboda działań człowieka musi uwzględniać zarówno nakazy interesu publicznego, jak i konieczności poszanowania wolności innych ludzi. Zasadę wolności należy rozpatrywać w 2 aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. Człowiek nie musi więc wskazywać podstawy prawnej swoich działań. W znaczeniu negatywnym, zasad wolności oznacza, że nałożenie na jednostkę nakazu podjęcia określonego działania może nastąpić jedynie wtedy, kiedy prawo to przewiduje. Oba te aspekty składają się na formalne pojmowanie zasady wolności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz