Konstytucja RP a przystąpienie RP do organizacji międzynarodowej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucja RP a przystąpienie RP do organizacji międzynarodowej - strona 1 Konstytucja RP a przystąpienie RP do organizacji międzynarodowej - strona 2

Fragment notatki:

KONSTYTUCJA RP A PRZYSTĄPIENIE RP DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Klauzula europejska → art.90 Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów . „ Niektóre sprawy ” - nie sprecyzowano w jakich, jednak
nie można przekazać wszystkich czy nawet większości spraw
nie byłoby możliwe przekazanie, które naruszałoby najbardziej podstawowe zasady konst. Państwa (zasada demokratycznego państwa prawa, ochrona PC)
Wyrok TK ws konstytucyjności TA:
zakaz przekazania ogółu kompetencji danego organu
zakaz przekazania kompetencji w całości sprawa w danej dziedzinie
zakaz przekazania co do istoty spraw określających gestię danego organu władzy
Działania, w wyniku których przeniesienie kompetencji podważałoby sens istnienia bądź funkcjonowania któregokolwiek z organów RP pozostawałoby w sprzeczności z art.8 ( 1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, 2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej) Warunki „ przekazania kompetencj i” wg K. Wojtyczka
Istnienie organizacji lub organu międzynarodowego
w zakresie przekazanych kompetencji musi mieścić się wydawanie przez organ lub org. Międzynar. Aktów posiadających skutek bezpośredni wobec państwa, obywateli, jednostek temu państwu podległych.
Ratyfikacja:
w parlamencie
referendum
Konstytucje wszystkich państw członkowskich podzielają pogląd, że państwa te wciąż posiadają swoje „prawo ostatniego słowa” i tylko wykonywanie niektórych suwerennych praw może zostać przeniesione z poziomu państwa na poziom wspólnot np. Konstycuja Szwecji wymienia enumeratywnie jakiego rodzaju kompetencji nie można przekazać, a konst. RFN wymienia zasady, na których opiera się całe funkcjonowanie państwa i zasady te są niezmienne.
U nas, TK → nie można przekazać o.m v jej organowi upoważnienie do stanowienia aktów prawnych v podejmowania decyzji, które byłby sprzeczne z konstytucją, a w szczególności kompetencji w zakresie, który powodowałby, że RP nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne (zbieżność ze stanowiskiem Federalnego Trybunału Konst. Niemiec i Sądu Najwyższego Królestwa Dani)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz