Konspekt Lekcji-Doskonalenie techniki ataku w ćwiczeniach kompleksowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt Lekcji-Doskonalenie techniki ataku w ćwiczeniach kompleksowych - strona 1 Konspekt Lekcji-Doskonalenie techniki ataku w ćwiczeniach kompleksowych - strona 2 Konspekt Lekcji-Doskonalenie techniki ataku w ćwiczeniach kompleksowych - strona 3

Fragment notatki:


KONSPEKT LEKCJI KOSZYKÓWKI Temat: Doskonalenie techniki ataku w ćwiczeniach kompleksowych Miejsce: Sala gimnastyczna
Klasa: VI Ilość uczestników: 16 osób
Czas trwania: 45 min.
Przyrządy: piłki do koszykówki , stojaki, szarfy. Cele główne lekcji: Motoryczność: orientacja, koordynacja Umiejętności: doskonalenie podań, rzutów
Wiadomości: z zakresu gry Akcent wychowawczy: współpraca, rywalizacja, bezpieczeństwo
Tok Lekcji Zadania szczegółowe Dozowanie Uwagi organizacyjno-metodyczne 1. Zorganizowanie grupy.
Zbiórka.
Powitanie.
Sprawdzenie obecności.
2 min
- dwuszereg
2. Nastawienie do aktywnego udziału w zajęciach.
Podanie tematu lekcji.
Omówienie tematu.
2 min
3.Rozgrzewka.
„Berek nowożeńca”- wyznaczamy dwóch ćwiczących, którzy są berkami. Uczniowie uciekający mogą schronić się przed berkiem wskakując koledze na ręce
Dookoła sali:
kozłowanie piłki PR i LR
w marszu przekładanie piłki pod prawym i lewym udem.
kozłowanie na sygnał złapanie piłki przysiad i wyskok w górę
kozłowanie na sygnał wyrzut piłki w górę i klaśniecie 3 razy
W miejscu:
krążenia piłką dookoła głowy, T i NN
pozycja rozkroczna - turlanie piłki po „ósemce” klęk prosty- skłony T z piłą trzymaną w górze w lewą i prawą stronę
leżenie tyłem, piłka między nogami- leżenie przewrotne z przekazaniem piłki do rąk
leżenie tyłem - turlanie piłki pod uniesionymi biodrami
przeskoki przez piłkę
3 min
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
30 s
- każdy z piłką
4. Kształtowanie umiejętności i doskonalenie zdolności.
Ustawienie w 2 rzędach naprzeciwko kosza. Pierwszy z jednego rzędu ma piłkę i wykonuje rzut po kozłowaniu. Pierwszy z drugiego rzędu zbiera piłkę i podaje sprzed klatki piersiowej do kolejnego zawodnika z przeciwnego rzędu. Rzucający i podający biegną na koniec przeciwnych rzędów. Ustawienie w 3 rzędach przed swoimi koszami. Pierwsi w rzędach mają piłki. Równocześnie wykonują kozłowanie i rzut do kosza po zatrzymaniu na 1 lub 2 tempa. Zbierają piłkę, kozłując biegną do rzędu na lewo. Jak są w małej odległości to podają piłkę do pierwszego ucznia w rzędzie i ustawiają się na końcu tego rzędu.


(…)

… do pierwszego ucznia w rzędzie i ustawiają się na końcu tego rzędu.
Ustawienie w 4 rzędach jak na rys. 2 piłki. Podanie po przekątnej i bieg na koniec rzędu po prawej stronie. Ustawienie w 3 rzędach naprzeciwko swoich koszy. Pierwsi z rzędów są obrońcami. Drudzy mają piłkę i wykonują dowolny rzut a obrońca stara się mu przeszkodzić. Po rzucie obrońca zbiera piłkę i atakuje na kosz z lewej strony…
… najczęściej wykonywanych błędów
7.Nastawieni do aktywności i samodzielnej pracy
1. Zachęcenie do pójścia z rodzicami na salę gimnastyczną lub boisko do koszykówki.
1 min.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz