Konformizm-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konformizm-opracowanie - strona 1 Konformizm-opracowanie - strona 2 Konformizm-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

CZYNNIKI SYTUACYJNE NASILAJĄCE KONFORMIZM KONFORMIZM NORMATYWNY WIELKOŚĆ NAGRÓD I KAR, OBECNOŚĆ AUTORYTTETÓW, ATRAKCYJNOŚĆ GRUPY, JEDNOMYŚLNOŚĆ GRUPY, LICZBA OSÓB W GRUPIE (największe nasilenie konformizmu obserwuje się gdy jednomyślna grupa liczy 3-4 osoby). KONFORMIZM INFORMACYJNY SYTUACJE NIEJASNE, ZŁOŻONE, KRYZYSOWE, OBECNOŚĆ EKSPERTÓW CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE NISKA INTELIGENCJA NISKA SAMOOCENA SPRZYJA KONFORMIZMOWI INFORMACYJNEMU UMIARKOWANY POZIOM SAMOOCENY SPRZYJA KONFORMIZMOWI NORMATYWNEMU W WIELU BADANIACH KOBIETY ZACHOWUJĄ SIĘ BARDZIEJ KONFORMISTYCZNIE NIŻ MEŻCZYŹNI - DOTYCZY TO JEDNAK GŁÓWNIE ZADAŃ MĘSKICH, W KTÓRYCH KOBIETY CZUJĄ SIĘ MNIEJ KOMPETENTNE (Sistrunk, McDavid,1971). ZACHOWANIA SPOŁECZNE PROSPOŁECZNE ALLOCENTRYCZNE (POMOCNE) - zaspokajanie potrzeb pojedynczych osób. SOCJOCENTRYCZNE - zaspokajanie potrzeb grup społecznych. EGOCENTRYCZNE BIERNE - obronna koncentracja na własnej osobie wynikająca z lęku, niepewności, niskiego poczucia własnej wartości. AKTYWNE - aktywne zaspokajanie własnych potrzeb bazujące na poczuciu własnej wartości, faworyzowaniu własnej osoby. MOTYWY ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH EGOCENTRYCZNE - zaspokajanie potrzeb innych jest środkiem zaspokajania potrzeb własnych; EMPATYCZNE - współodczuwanie z innymi, rozumienie ich sytuacji jest motywem zachowań bezinteresownych (altruistycznych); NORMATYWNE - kierowanie się normami nakazującymi pomaganie innym. Przestrzeganie norm może mieć charakter zewnętrzny - wynikać z podporządkowania się bieżącej sytuacji (nagrody i kary za zachowanie zgodne/niezgodne z normami) lub wewnętrzny - wynikać z uwewnętrznionych norm (osobowość zinternalizowana). TEORIE WYJAŚNIAJĄCE ZACHOWANIA PROSPOŁECZNE TEORIE WYMIANY - Homans(1961), Thibaut i Kelley (1959),Latane i Darley (1970), Dovidio (1984) - jednostka dokonuje bilansu kosztów i zysków własnych zachowań społecznych. TEORIA EMPATII-ALTRUIZMU - Bateson (1991) - jednostka postępuje bezinteresownie jeśli zostanie wzbudzona empatia wobec innych. TEORIE EWOLUCJONISTYCZNE - Hamilton (1964), Trivers(1971) - zachowania prospołeczne leżą w interesie jednostki oraz gatunku. TEORIE NORM - Schartz (1970), Berkowitz (1970) - jednostka pomaga innym z powodu norm społecznych, które akceptuje.

(…)


(przeładowanie urbanistyczne)
INTERPRETACJA ZDARZENIA JAKO WYPADKU
(zjawisko kumulacji ignorancji)
PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
(rozproszenie odpowiedzialności) WIEDZA O WŁAŚCIWYCH FORMACH POMOCY
OCENA KOSZTÓW POMOCY
UDZIELENIE POMOCY

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz