Koncepcja zintegrowanych przepływów, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja zintegrowanych przepływów, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Logistyka jako koncepcja zint e growanych przepływów towarów i informacji - W sensie przedmiotowo-funkcjonalnym obejmuje ona zintegrowaną strukturę przepływów towarów oraz sprzężonych z nimi przepływów informacji. W ramach wspomnianej struktury i układów przepływów realizowane są w sposób celowy różnorodne funkcje i czynności o charakterze ekonomicznym, technicznym i administracyjnym. Do czynności związanych z towarami należą: transport, magazynowanie, kompletowanie, pakowanie, sortowanie, czynności obsługi nabywców itp. Sferę informacyjną wypełniają czynności przygotowania i przekazywania zamówień oraz administracyjne opracowanie, przygotowanie i uruchomienie przepływów towarów. Wspomniany układ i jego elementy wymagają stałej koordynacji. Ta funkcja koordynacyjna i zintegrowane podejście do wszystkich elementów i procesów logistycznych stanowią o istocie nowoczesnej koncepcji logistyki.
LOGISTYKA MARKETINGOWA - I) zintegrowana funkcja marketingowa zorientowana na realizację jego celów wyrazająca się w racjonalnym kształtowaniu, kierowniu i kontrolowaniufizycznych aspektów przepływusurowców oraz towarów od producenta do sferu handlu a także przyporządkowanie im przepływów informacji obejmuje to róznorodne współzależne czynności które regulowane w procesie przepływów towar. bezpośrednio wpływają na kształtowanie i realizację celów market.Trzy wymiary : 1) metodyczno- instrumentalna: planowania, sterowania, kontroli proc. strumieni tow. i inform; 2) funkcjonalna: komplet funkcji w skali przeds. i całego procesu gosp. i rynk.; 3) instytucjonalny: wiąże się z aspektem organizacyjnej integracji log. działalności. II) integruje kształtowane procesy planowania i sterowania oraz czynności operacyjne i rozwija się jako instrument strategiczny. III) stanowi swego rodzaju wyraz sprzężenia i integracji dwóch koncepcji z jednej strony log. jako przekrojowo zorientowanej koncepcji zarządzania , a z drugiej - marketingu jako rynkowo zorientowanej koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie. IV) istotny strategiczny instrument w procesie zdobywania przewagi konkurencyjnej na rynku. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz