Koncepcja pedagogiczna Suchomlińskiego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2037
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncepcja pedagogiczna Suchomlińskiego - strona 1 Koncepcja pedagogiczna Suchomlińskiego - strona 2

Fragment notatki:


KONCEPCJA PEDAGOGICZNA WASYLA A. SUCHOMLIŃSKIEGO (1918-1970):
Kontakt z przyrodą
Przyroda to potężne źródło wrażeń, uczuć i myśli uczniów, ogólnej ich aktywności psychicznej
W myśl propagowanej przez niego koncepcji pedagogicznej sprzyjają temu tzw. wyprawy do źródeł żywej myśli i słowa - polegały one na specjalnie zorganizowanych spotkaniach z przyrodą i były udziałem szczególnie uczniów klas początkowych
Dwa razy w tygodniu wspólna z nauczycielem wycieczka do lasu, na łąkę lub nad staw, aby uczyć się myśleć, a nie tylko obserwować
Wycieczki połączone z ulubionymi przez dzieci zabawami oraz opowiadaniami o przyrodzie
Wnikliwie obserwowana przyroda jest w procesie dydaktyczno-wychowawczym punktem wyjścia do zadawania przez uczniów licznych pytań i szukania na nie możliwych odpowiedzi
Wychowanie moralne
Budzenie człowieczeństwa u dzieci i młodzieży oraz wychowanie przez dobroć
Człowieczeństwo utożsamiane z elementarnymi cechami człowieka dobrego i uczciwego
Okazywanie innym życzliwości i współczucia, gotowość niesienia im pomocy, pracę i poświęcenie się dla dobra innych ludzi
Bezinteresowna dobroć jest możliwa przede wszystkim dzięki wzbudzaniu i pogłębianiu prawdziwie ludzkiej miłości u dzieci i młodzieży
Całe wychowanie szkolne pedagog ten sprowadzał do wychowania w duchu miłości i poszanowania ludzkiej godności
3
Tożsamość jednostki (indywidualna)
Osobista - uformowanie struktury Ja (spostrzeganie siebie jako kogoś niepowtarzalnego oraz identyfikowanie się z celami i standardami osobistymi) Społeczna - uformowanie się struktur My (poznawcze powiązania własnej osoby z innymi ludźmi oraz identyfikowanie się z ich celami, wartościami i zasadami postępowania)
Kształtowanie:
Dzieciństwo - kształtują się podstawy tożsamości jednostki - powstawanie i umacnianie struktury Ja oraz struktur My ; stopniowe wkraczanie w różne formy aktywności - od zabawy poprzez naukę do pracy; wkraczanie w szersze układy społeczne Dorastanie - eksploracja i sprawdzanie (testowanie) możliwości własnych i otoczenia
Podejmowanie różnorodnych ról społecznych
Kształtowanie się tożsamości w różnych rolach społecznych Dorosłość - kształtowanie się tożsamości w różnych rolach społecznych i scalanie ich w indywidualną tożsamość
uczenie się przepisów różnych ról i efektywne ich wypełnianie
3 Etapy:
Wchodzenie w rolę:
Faza orientacyjna - zdobywanie podstawowych informacji o roli (oczekiwania i wymagania społeczne; reguły funkcjonowania)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz