Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 1 Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 2 Komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KOMUNIKACYJNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA    Zgodnie z literaturą z ostatnich lat, ruch uliczny można traktować jako główne  źródło zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracjach miejskich. W  pewnych regionach jego udział w emisji tlenku węgla jest szacowany na około 70%,  tlenków azotu - 23%, chociaż niektórzy autorzy doniesień optują za wartościami  odpowiednio: 20% i 98%. Ruch uliczny jest największym źródłem węgla organicznego,  emitowanego w postaci aerozoli, zawartość Pb w nich jest o rząd większa od ilości Pb w  aerozolach innego pochodzenia. Incydent wystąpienia smogu w Wielkiej Brytanii w 1991  roku był spowodowany emisją ze źródeł komunikacyjnych. Na terenie Aten sprawdzono,  że ruch uliczny jest odpowiedzialny w 64% za zanieczyszczenia dymem, w 8% - SO2, w  67% - NOx, w 64% - węglowodorami i prawie w 100% CO. Pojazdy mechaniczne są  odpowiedzialne za 35% rocznego zanieczyszczenia węglowodorami aromatycznymi w  USA.  Związków chemicznych, które można traktować jako zanieczyszczenia  powietrza pochodzące z tak zwanych źródeł komunikacyjnych jest dużo. Są to  główne czynniki wpływające na jakość środowiska. W dużych miastach normy jakości  powietrza dla tych zanieczyszczeń są prawdopodobnie permanentnie nie dotrzymywane.  Powszechnie używany jest model do określania przyczynków źródeł, tzw. model  receptorowy, oparty na bilansie masy. Wymagana jest w nim znajomość składu  chemicznego zanieczyszczeń emitowanych przez najbardziej znaczące źródła  wielopierścieniowych węglowodorowych (WWA). Dokładne badania prowadzono w  Chicago w USA, są one bardzo kosztowne i żmudne. Źródłami tymi były pojazdy  mechaniczne w tunelu na autostradzie (tunel na autostradzie, traktowany jako źródło  emisji), silniki Diesla i silniki benzynowe. Z każdą próbką WWA pobierane były próbki pyłu  drobnego (PM10) i lotnych związków organicznych (LZO).  Do analizy przyjęto grupę  20 wybranych WWA.  Emisja ze źródeł komunikacyjnych, z biegiem czasu, zmienia się pod względem  wielkości, składu i struktury. Dzieje się tak na skutek postępu technicznego,  przedsięwzięć w ochronie środowiska itp. Tak więc profil źródła zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego, którym jest ruch uliczny, musi być uaktualniany w sposób  ciągły i to pod wieloma, coraz to innymi względami.  Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł komunikacyjnych  W przypadku zanieczyszczeń emitowanych z pojazdów mechanicznych i ich  rozprzestrzeniania się w okolicach arterii komunikacyjnych najprostszym, jak się wydaje, 

(…)


emisji NOx są autobusy z silnikami Diesla. Stwierdzono że konfiguracja uliczna (kanionu
ulicy), to znaczy odległość między domami po obu stronach ulicy, głębokość kanionu,
nachylenie, światła regulujące ruch i rozmieszczenie przejść dla pieszych może być dla
stężeń zanieczyszczeń równie ważne jak natężenie ruchu. Okazało się, że porównywanie
danych z dwóch punktów pomiarowych jest nie możliwe bo są duże…

emisji NOx są autobusy z silnikami Diesla. Stwierdzono że konfiguracja uliczna (kanionu
ulicy), to znaczy odległość między domami po obu stronach ulicy, głębokość kanionu,
nachylenie, światła regulujące ruch i rozmieszczenie przejść dla pieszych może być dla
stężeń zanieczyszczeń równie ważne jak natężenie ruchu. Okazało się, że porównywanie
danych z dwóch punktów pomiarowych jest nie możliwe bo są duże…
…, że główną
formą transportu zanieczyszczeń w kanionie ulicy jest wymiana w pionie. Ważnym
czynnikiem wpływającym na przepływ i turbulencję na dnie kanionu jest ruch uliczny.
Wnioski
- profil średnich prędkości wiatru potwierdza pośrednio występowanie „strumienia
wymywającego”,
- powietrze w kanionie jest zawsze cieplejsze niż na poziomie powyżej dachu, w obrębie
kanionu powietrze jest dobrze wymieszane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz