Komunikacja w grupie i organizacji -omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikacja w grupie i organizacji -omówienie - strona 1 Komunikacja w grupie i organizacji -omówienie - strona 2 Komunikacja w grupie i organizacji -omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Grupa
Komunikacja w grupie i organizacji
Grupa to co najmniej trzy osoby, złączone wspólnym celem (celami), kontaktujące się w sposób pozwalający im wpływać wzajemnie na siebie, mające poczucie przynależności do danej zbiorowości. Kryterium celu:
- podstawowe - umieszczone wewnątrz grupy
- wtórne - powoływane ze względu na cel, który mają realizować.
Grupa podstawowa to grupa, której głównym celem jest zaspokajanie potrzeb członków grupy (np.: potrzeba przynależenia do jakiejś zbiorowości), potrzeb emocjonalnych (np.: przyjaźni, koleżeństwa, bezpieczeństwa). Grupa wtórna to grupa, której głównym celem jest wypełnienie zadań takich jak podjęcie decyzji, rozwiązanie problemu, napisanie sprawozdania lub opracowanie wariantowych propozycji dla osób mających podjąć ostateczną decyzję, wykonanie projektu Mała grupa to grupa licząca na tyle mało osób, iż: - mogą się one kontaktować bezpośrednio, w tym także w sposób nieformalny
- postrzegać wzajemnie jako indywidua, posiadające jednak pewne wspólne, odróżniające ich od członków innych grup cechy
- mają zbliżone poglądy na sposób funkcjonowania grupy, styl kierowania nią
- akceptują zarówno sposób działania grupy jako całości jak i zachowania poszczególnych członków.
Rola - wymaga akceptacji obojga stron. To wzorzec zachowania przejawianego i oczekiwanego w odniesieniu do członka grupy lub organizacji. Związana jest na ogół z pełnioną funkcją, statusem itp. Status - miejsce członka grupy lub organizacji w hierarchii. Wyznaczany jest on posiadaną siłą, wpływami, prestiżem.
Reguły grupowe to zasady określające jak członkowie towarzystwa, organizacji, grupy, słowem jakiejś zbiorowości, winni się zachowywać; mogą być wprowadzone formalnie lub nieformalnie (tak jak w przypadku normy).
Norma to nieformalna reguła postępowania lub zachowania członka grupy, często nie jest formułowana explicite, na ogół wymuszana presją silnych o podobnym statusie, wieku, randze, przynależności grupowej, narodowej itp. Spójność to siła więzi łącząca członków grupy. Grupę spójną cechuje jednorodność (homogeniczność). Wysoki poziom atrakcyjności związany z przynależeniem do danej grupy. Dzięki spójności można sprawdzić czy grupa jest atrakcyjna (duża atrakcyjność świadczy o tym że grupa nie musi być spójna, słaba atrakcyjność świadczy o tym że grupa jest spójna - korelacja atrakcyjności). Na podstawie samej atrakcyjności nie można mówić o związkach przyczynowo skutkowych. Grupy które są spójne często nie wiedzą o syndromie myślenia grupowego.

(…)

… się, zamykanie w kręgu własnych pomysłów, stereotypów, ideologii.
Przykłady: Pearl Harbor, inwazja w Zatoce Świń, wojna wietnamska, Polskie wybory do Sejmu II Kadencji, Katastrofa „Challengera”.
Elementy pozwalające identyfikować grupę.
Poziomy:
- poziom zmiennych podstawowych określających warunki wstępne
- zmiennych procesualnych, charakteryzujących grupę w trakcie jej działania
- poziom zmiennych opisujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz