komunikacja niewerbalna w rozmowie kwalifikacyjnej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
komunikacja niewerbalna w rozmowie kwalifikacyjnej - strona 1

Fragment notatki:


Sztuka porozumiewania się jest podstawą umiejętnością życiową. Każdy z nas codziennie rozmawia z wieloma ludźmi. Komunikowanie się jest procesem złożonym polegającym na przekazywaniu wiadomości pomiędzy ludźmi. To proces dwukierunkowy, w którym aktywnie uczestniczą co najmniej dwie osoby: mówca i słuchacz. Wyróżniamy komunikacje werbalną i niewerbalną.
Komunikacja werbalna to komunikacja z użyciem mowy jako środka komunikacji. Jest podstawowym sposobem komunikacji międzyludzkiej.
Komunikacja niewerbalna (mowa ciała, język ciała) -Obejmuje: wygląd fizyczny, ruch ciała, gesty, wyraz twarzy, ruch oczu, dotyk, głos oraz sposób wykorzystania czasu i miejsca w komunikowaniu się. Komunikaty niewerbaln e informują o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itp. Skuteczność przekazu: 65% komunikacja niewerbalna
35% komunikacja werbalna
Komunikacja werbalna - komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. W szczątkowej postaci komunikacja werbalna występuje także u zwierząt, np. u szympansów, które rozwinęły w niektórych przypadkach także zdolność posługiwania się metaforą. Aby komunikacja werbalna mogła mieć miejsce, musi istnieć mówiący i słuchający. Posługują się oni kodem (językiem), który musi być znany obu osobom.
W komunikacji werbalnej dużą rolę odgrywają takie czynniki, jak :
akcent i modulowanie wypowiadanych kwestii, co często ma większy wpływ na partnera interakcji niż treść wypowiedzi
stopień płynności mowy
zawartość (treść) wypowiedzi - w tym przypadku zasób leksykalny ma związek z kompetencjami kulturowymi jednostki - np. osoby o mniejszych kompetencjach kulturowych rzadziej posługują się językiem literackim, a częściej gwarą środowiskową lub regionalną.
Komunikacja niewerbalna służy zazwyczaj do wzmocnienia przekazywanej wiadomości. Na proces komunikacji ma wpływ: 55 % ruchy ciała (głównie mimika) 38% siła głosu
7% sygnały werbalne (słowa)
Sygnały niewerbalne wywierają na rozmówcy pięciokrotnie większy wpływ niż używane słowa.
W komunikacji niewerbalnej możemy wyróżnić: - parajęzyk
- kinezjetykę
- samoprezentację
- dotyk
- proksemikę
- chronemikę
- elementy otoczenia Parajęzyk - dźwiękowe komponenty, które niosą w sobie znaczenie niezależnie od treści zawartej w słowach. Źródłem informacji są cechy głosu: wysokość dźwięku, tempo, rytm, siła głosu oraz interferencje wokalne, czyli wzajemne oddziaływanie na siebie cech głosu oraz wszelkie dźwięki pozajęzykowe np. uff, ach, eee. Parajęzyk zdradza nasz nastrój i nastawienie.


(…)

…. Najprostsza symbolika kolorów to biała suknia panny młodej (symbol czystości i niewinności), czarny kolor noszony jest jako żałoba, natomiast kolor różowy i niebieski przypisuje się niemowlętom (określają płeć dziecka).
Dotyk- np. uścisk dłoni, poklepywanie drugiej osoby. Świadczy o stosunku emocjonalnym, zależy od kultury osobistej, jak i od kontekstu kulturowego.
Proksemika czyli dystans przestrzenny…
…, bo już postawa jaką przyjmiemy podczas oczekiwania będzie dla rekrutera jednym z elementów oceny. Kiedy przychodzi nasza kolej, powinniśmy kroczyć pewnym krokiem do pomieszczenia, w którym będzie się odbywała rozmowa oraz przywitać się pewnym uściskiem dłoni. Te dwa aspekty są elementami pierwszego wrażenia. Należy o nie zadbać niezwykle starannie ponieważ na tej podstawie, nasza kandydatura będzie oceniana…
…, a kciuki na zewnątrz (rys. 14) - są wyrazem siły psychicznej i dużej pewności siebie. Osoba tak trzymająca ręce jest gotowa przyjąć wyzwanie i zbytnio nie obawia się niemiłych dla niej niespodzianek.
Dłonie wsunięte do tylnych kieszeni (rys. 15) - taka postawa ujawnia, że osoba ta posiada duże ambicje zawodowe lub dotyczące danej sprawy, ukrywa to jednak ze względu na wrodzoną nieśmiałość lub brak siły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz