Komputery początki-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komputery początki-opracowanie - strona 1 Komputery początki-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Komputery - początki 1938 - angielski in˙zynier budownictwa, Konrad Zuse zbudował komputer Z1, oparty na przekaz´nikach . Urza˛dzenie nalez˙a˛ce do zerowej generacji, korzystało z binarnego systemu liczbowego 1941 - Zuse sko´nczył komputer Z3, który był w pełni funkcjonalnym automatem licza˛cym sterowanym programem: 1943 - Moore School of Electrical Engineering w Filqadelfi powstaje ENIAC (Electronic Numerical Interpreter And Calculator), komputer, konstruowany przez J.P. Eckerta i J.W. Mauchly'ego na Uniwersytecie Pensylwanii, dla potrzeb oblicze´n balistycznych Marynarki Wojennej USA: 1945 - John von Neumann, we˛gierski matematyk pracuja˛cy w USA, opublikował raport, w którym opisał projekt uniwersalnego komputera, znanego pod nazwa˛maszyna z Princeton. Załoz˙enia: prosta budowa fizyczna; program powinien by´c przechowywany w pami˛eci operacyjnej razem z danymi; program, jak i kolejnos´c´ wykonywania instrukcji maja˛ by´c modyfikowalne w zale˙zno´sci od uzyskanych wcze´sniej wyników oblicze´n. 1947 - pracownicy AT&T Bell Telephone Laboratories: Walter Brattain, William Shockley i John Bardeen wynale´zli tranzystor (TRANsfer reSISTOR) 1948 - IBM przedstawia model SSEC: 1948 - Newman i Williams kon´cza˛ budowe˛ prototypowej maszyny Manchester MARK I. Jest to pierwszy programowalny komputer, w którym cały program jest umieszczony w pami˛eci (pami˛e´c lampowa). Programy sa˛wprowadzane za pomoca˛ klawiatury w postaci binarnej, a wynik jest odczytywany, tak˙ze w postaci binarnej, na jednej z lamp. 1949 - John Mauchly wymy´sla Short Order Code na potrzeby komputera UNIVAC. Jest to pierwszy j˛ezyk programowania wysokiego poziomu. 1951 - David A. Huffman tworzy algorytm Huffmana do kompresji danych 1951 - Eckert i Mauchly kon´cza˛ budowe˛ komputera UNIVAC. Jest on pierwszym urza˛dzeniem komercyjnie doste˛pnym w USA, sprzedanym za milion dolarów. Komputer jest programowalny, nie wymaga przy ka˙zdym nowym zadaniu, przebudowy układów i zmiany przeła˛czników. Maszyna pobiera instrukcje bezpo´srednio z programu umieszczonego w pami˛eci. 1952 - Grace Murray Hopper tworzy pierwszy program, który tłumaczy symbole j˛ezyka wysokiego poziomu na kod maszynowy. Jest to kompilator A-O. 1952 - IBM decyduje si˛e na dodanie komputerów do swojej linii produkcyjnej wytwarza IBM 701 (1 Kb pami˛eci operacyjnej, nap˛ed ta´smowy) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz