Komputery przyspieszenie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komputery przyspieszenie-opracowanie - strona 1 Komputery przyspieszenie-opracowanie - strona 2 Komputery przyspieszenie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Komputery - przyspieszenie 1953 - IBM wprowadza pierwszy komputer produkowany na skale˛ masowa˛. Jest to model 650 (znany tak˙ze jako Magnetic Drum Computer). Ju˙z w pierwszym roku sprzedano 450 sztuk, a przez całe 15 lat produkcji około 1500. 1954 - John Backus, pracownik IBM, tworzy j˛ezyk FORTRAN (Formula Translator) 1954 - Fizyk z Texas Instruments - Gordon Teal - buduje tranzystor krzemowy 1954 - Jack Tramiel zakłada firme˛ Commodore. Zajmie ona czołowa˛ pozycj˛e w produkcji komputerów osobistych. Najbardziej znane maszyny tej firmy to oczywi´scie Commodore 64, VIC20 oraz seria komputerów Amiga. Na pocza˛tku jednak firma zajmuje sie˛ naprawa˛ maszyn do pisania. 1955 - wyła˛czenie i demontaz˙ ENIAC'a 1958 - Wynalazcy z Fairchild Semiconductor i Texas Instruments (sa˛ to m.in. Jean Hoerni, Kurt Lehovec, Jack Kilby oraz Robert Noyce) niezalez˙nie pracuja˛ nad układem scalonym. W lutym 1959 r. Jack Kilby, z Texas Instruments, zgłosi patent opisuja˛cy, jak prosty obwód - złoz˙ony z dwóch tranzystorów - zrobił na jednym kawałku germanu. Za swoje osia˛gnie˛cie otrzyma w roku 2000 Nagrode˛ Nobla. Lepsza technologia powstanie nieco pó´zniej w konkurencyjnej firmie Fairchild Semiconductor, gdzie Robert Noyce opracuje technik˛e tzw. integracji planarnej - budowanie układów scalonych na płytkach krzemu, nie germanu. Robert Noyce - w wielu ´zródłach wymieniany jako pierwszy twórca układu scalonego, jeden z zało˙zycieli firmy Intel - nie doczekał jednak decyzji komitetu noblowskiego. 1958 - Zostaje opracowany j˛ezyk ALGOL (z ang. ALGOrithmic Language) 1958 - W laboratoriach Bell zbudowany zostaje pierwszy modem. Jego pr˛edko´s´c to 300 bitów na sekund˛e 1958 - W trakcie swoich badan´ nad sztuczna˛ inteligencja˛, John McCarthy tworzy j˛ezyk programowania LISP 1962 - Ivan Sutherland tworzy pierwszy system graficzny - Sketchpad 1963 - Narodowy Instytut Standardów w USA (ANSI) akceptuje standard ASCII w wersji siedmiobitowej 1964 - Engelbert buduje pierwsza˛mysz 1964 - Szef firmy Intel - Gordon Moore - sugeruje, ˙ze układy scalone be˛da˛ podwajały swoja˛ złoz˙onos´c´ co rok 1965 - MauriceWilkes buduje pierwszy chip pami˛eci podr˛ecznej - cache. 1967 - IBM tworzy pierwsza˛ dyskietke˛. Jej rozmiar to 8 cali 1967 - Ole-Johan Dahl i Kristen Nygaard z Norweskiego Centrum Obliczeniowego kon´cza˛ prace˛ nad je˛zykiem Simula. Jest to pierwszy

(…)

… na chipie
1971 - Dennis Ritchie z Bell Labs. tworzy, na podstawie j˛ezyka B, j˛ezyk
programowania C
1971 - wysłanie pierwszego e-mail'a przez Ray'a Tomlison'a z firmy
Bolt Beranek & Newman
1972 - Alain Colmerauer z uniwersytetu w Marsylii tworzy j˛ezyk
PROLOG (Programming in Logic)
1973 - Robert Metcalfe z Xerox PARC tworzy specyfikacj˛e budowy sieci
lokalnych (LAN - Local Area Network) - Ethernet
1973…
… dla komputera
Altair. Naste˛pnie zakładaja˛własna˛ firme˛ - MicroSoft
1976 - Steve Jobs i Steve Wozniak zakładaja˛ firme˛ Apple Computer.
Swoja˛ przygode˛ z budowa˛ komputerów zaczynaja˛w garaz˙u Jobsa.
Buduja˛ komputer Apple I. Udaje im sie˛ sprzedac´ 200 sztuk w cenie
666,66 dolarów kaz˙da. Wkrótce buduja˛Apple II pozwalaja˛cy wys´wietlac´
kolorowa˛ grafike˛.
1977 - Commodore wypuszcza komputer osobisty PET…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz