Kompozyty - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompozyty - sprawozdanie - strona 1 Kompozyty - sprawozdanie - strona 2 Kompozyty - sprawozdanie - strona 3

Fragment notatki:

Kompozyty
Cel:
Celem sprawozdania jest szczegółowe zapoznanie się z kompozytami, ich właściwościami i ich podziałem.
Rozwinięcie sprawozdania:
Kompozyty to tworzywa składające się z co najmniej 2 składników o różnych właściwościach w taki sposób, że ma właściwości lepsze i (lub) nowe (dodatkowe) w porównaniu z właściwościami poszczególnych składników lub w porównaniu z sumą właściwości tych składników.
Ważnym wskaźnikiem budowy kompozytu jest stosunek objętościowego lub masowego udziału w nim materiału zbrojącego. Może on występować jako cząstki lub włókna. Wyróżnia się:
Kompozyty zbrojone dyspresyjnie- faza zbrojąca występuje w postaci cząstek poniżej 1 μm (stop Ni- Cr używany na turbiny gazowe).
Kompozyty zbrojone cząstkami- cząsteczki mają wymiar od kilku do kilkuset mikrometrów.
Kompozyty zbrojone włóknami- włókna o bardzo małej średnicy, przeważnie poniżej 100 μm.
Kompozyty w zależności od osnowy można podzielić na:
Kompozyty o osnowie metalowej- osnowę stanowią stopy metali z 3 grup:
Stopy metali lekkich (przemysł samochodowy i lotniczy)
Stopy srebra i miedzi o dobrych właściwościach cieplnych i elektrycznych
Stopy niklu ołowiu i cynku
Kompozyty o osnowie ceramicznej- materiały budowlane, hutnicze i stosowane w elektronice
Kompozyty o osnowie polimerowej- żywice termoutwardzalne (fenoplasty i aminoplasty), silikony, duroplasty chemoutwardzalne, tworzywa termoplastyczne
Materiały stosowane na zbrojenia kompozytów
Cząsteczki
W formie fazy zbrojącej wykorzystuje się głownie proszki metali (Al., Ni, Ti, i Fe) oraz związków ceramicznych (SiO2, SiC, Al2O3, TiO3, ZrO3) a także grafitu i miki. (Rysunek 1)
Włókna zbrojące
Ich zasadniczą właściwością jest duża wytrzymałość na rozciąganie, niezmienność w wysokiej temperaturze i mały koszt wytwarzania. (Rysunek 2)
Włókna metalowe stosuje się tylko w szczególnych przypadkach.
Włókna ceramiczne, do których kwalifikuje się włókno szklane węglowe z SiC, Al2O3. Głównymi produktami z włókien szklanych są roving i jedwab szklany.
Zadanie:
Kompozyt składa się z krótkich, rozmieszczonych przypadkowo włókien szklanych o osnowie żywicy poliestrowej. Udział objętościowy włókien szklanych wynosi 30%, średnica 15μm, naprężenie niszczące włókno 140 MPa, a wytrzymałość osnowy na ścinanie 30 MPa. Obliczyć krytyczną wartość 2X

(…)

… się z krótkich, rozmieszczonych przypadkowo włókien szklanych o osnowie żywicy poliestrowej. Udział objętościowy włókien szklanych wynosi 30%, średnica 15μm, naprężenie niszczące włókno 140 MPa, a wytrzymałość osnowy na ścinanie 30 MPa. Obliczyć krytyczną wartość 2Xc. ***tutaj Misiu wpisz to zadanie. Nie drukuj tego, tylko oddaj mi to na dyskietce, bo muszę jeszcze wpisać wnioski. Kocham Cię. ***
Podsumowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz