Kompetencje i ustawowe zadania Prokuratury-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Kompetencje i ustawowe zadania Prokuratury-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Kompetencje i ustawowe zadania Prokuratury.
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. W postępowaniu jurysdykcyjnym prokurator występuje jako strona postępowania działająca w charakterze oskarżyciela publicznego, a także w charakterze rzecznika interesu społecznego. W postępowaniu przygotowawczym zaś prokurator pełni rolę organu procesowego, który prowadzi lub nadzoruje ten etap postępowania. Prokurator prowadzi i nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami, wytycza powództwa w sprawach karnych i cywilnych, może również brać udział w postępowaniu sadowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli, podejmuje środki przewidziane prawem, zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym. Obowiązkiem prokuratora jest podejmowanie działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich członków społeczeństwa. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz