Komisje ekspertów - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komisje ekspertów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Komisje ekspertów - analizują stan edukacyjny swojego kraju, opisują i proponują zmiany.
W Polsce 2 komisje:
Lata '70 - prof. Szczepański → RAPORT O STANIE OŚWIATY 4 możliwe wersje naprawy systemu szkolnego; czwartą pozycję (komitet jej nie polecał) wcielono w życie;
Lata '90 - prof. Kupisiewicz → OŚWIATA NARODOWYM PRIORYTETEM - ukazał się w miesiąc po zmianie ustroju; przeszedł bez echa
Działacze komitetów na świecie doszli do takich samych pomysłów.
6 zasad modernizacji systemów edukacyjnych:
Zasada powszechności kształcenia.
Zasada ustawiczności kształcenia.
Zasada drożności systemu edukacyjnego.
Zasada szerokiego profilu kształcenia.
Zasada wspólnego frontu kształcenia.
Zasada elastyczności kształcenia i wychowania.
Powszechność - = demokratyzacja oświaty (!) Każde dziecko, niezależnie od miejsca zamieszkania, pochodzenia, stanu majątkowego rodziców, płci, rasy, wyznawanej religii, powinno mieć zapewniony jednakowy dostęp do wszystkich szczebli edukacji. → Dziecku stworzyć takie warunki, aby osiągnęło najwyższy możliwy dla niego poziom wykształcenia! Jedyne, co powinno decydować o szczeblu wykształcenia, to możliwości intelektualne i chęci do uczenia się. Do dzisiaj (!) nie ma u nas powszechnej, demokratycznej oświaty. Nie wszyscy kończą nawet szkołę podstawową; 2-3 osoby na 100 ukończyły studia wyższe. Kariera edukacyjna dziecka kształtuje się na podstawie EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.
Wyrównywanie szans:
punkty za pochodzenie (chłopskie, robotnicze) - na studiach;
automatyczna promocja - w edukacji początkowej dzieci przechodziły z klasy do klasy bez względu na wyniki; także w klasach V-VIII możliwe 2 oceny niedostateczne → rada pedagogiczna musiała opisać ucznia jako mającego szanse na wyrównanie strat; jeśli 2 lata się było w tej samej klasie organizowano KLASY UZAWODOWIONE - zmniejszono tu lekcje ogólnokształcące i wprowadzano zajęcia zawodowe;
zniesienie automatycznej promocji - po zmianie 1970 r. - 670 tys. wykształcenie wyższe, 1,3 mln wykształcenie średnie → aby utrzymać poziom społeczny, w 1990 r. powinno być 2 mln wykształcenie wyższe, 6 mln wykształcenie średnie; Nie było takiej szansy, aby z 670 tys. osób nagle przez 2 lata zrobiło się 2 mln.
licea ogólnokształcące były w dużych miastach; szły tam kobiety, bo chłopcy szli do szkół uzawodowionych; zmienił się ustrój → mężczyźni taż zaczęli się kształcić
grupy (zespoły) wyrównawcze - dla dzieci, które miały kłopoty (w klasie minimum 8 dzieci z kłopotami aby powstała grupa wyrównawcza; dla tych dzieci, bez względu na trudności jakie mają, były prowadzone te same zajęcia; wyniki dzieci po zajęciach wyrównawczych były gorsze niż przed tymi zajęciami;


(…)

… (w klasie minimum 8 dzieci z kłopotami aby powstała grupa wyrównawcza; dla tych dzieci, bez względu na trudności jakie mają, były prowadzone te same zajęcia; wyniki dzieci po zajęciach wyrównawczych były gorsze niż przed tymi zajęciami;
→ Cały czas przed polskimi uczniami system edukacyjny stawia mnóstwo barier.
Efekty:
w 1995 r. przeprowadzono międzynarodowe badania nad poziomem analfabetyzmu
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz