Komercjalizacja i prywatyzacja - Powszechne uwłaszczenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komercjalizacja i prywatyzacja - Powszechne uwłaszczenie - strona 1 Komercjalizacja i prywatyzacja - Powszechne uwłaszczenie - strona 2

Fragment notatki:

Cd. komercjalizacji i prywatyzacji
Powszechne uwłaszczenie - 30-04-1993 ustawa o narodowych funduszach inwestycyjnych - wprowadziła powszechne uwłaszczenie
- utworzenie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - zorganizowane w formie spółek akcyjnych
- wniesienie do NFI akcji spółek SP
- emisja Powszechnych Świadectw Udziałowych - dla obywateli mających ukończone 18 lat (na dzień 31-12-1992) - tytuły uczestnictwa w powszechnym uwłaszczeniu
- wydanie Powszechnych Świadectw Udziałowych - były one odpłatne - pokrycie kosztów emisji (ok. 20 zł)
- wymiana świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych
Ustawa z 3-02-1993 o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw - bankowe postępowanie ugodowe - antidotum na plan Balcerowicza
Ustawa z 30-08-1996 o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - komercjalizacja z konwersją wierzytelności
- prywatyzacja - pośrednia - dot. spółek Skarbu Państwa; najpierw przekształcamy w spółkę, potem prywatyzujemy; art. 31a i nast.
- uprawnieni przeciwnicy - podmioty uprawnione do otrzymania do 15% akcji za darmo; art. 36 i nast.
- bezpośrednia - sprzedaż przedsiębiorstwa - następuje w trybie przetargu publicznego lub negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia
- równowartość do 15% ceny przedsiębiorstwa kupujący przekazuje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie później niż do dnia pierwszej płatności należności za przedsiębiorstwo (dokonuje tego przed zakupem)
- w przypadku zapłaty za przedsiębiorstwo pierwsza rata należności za przedsiębiorstwo wynosi min. 20% tej ceny; pozostała kwota jest spłacana w ratach przez okres nie dłuższy niż 5 lat; kwota ta jest oprocentowana - wniesienie przedsiębiorstwa do spółki - następuje w trybie negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia - art. 49 ust. 1
- do spółki akcjonariusze inni niż SP powinni wnieść wkłady na pokrycie min 25% kapitału zakładowego
- jeżeli akcjonariuszami innymi niż SP są pracownicy winni oni wnieść wkładu na pokrycie min. 10% kapitału zakładowego
- zbycie pozostałych akcji należących do SP w spółce następuje w sposób określony w art. 33, o ile nie narusza to przyznanego akcjonariuszom prawa pierwszeństwa nabycia
- uprawnionym pracownikom oraz rolnikom lub rybakom przysługuje praco do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji należących do SP w spółce
- oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania - prywatyzacja pracownicza (2300 / 8800 przedsiębiorstw sprywatyzowano w tym trybie)


(…)

… - procedury publiczne to są - art. 33 ust. 1
- oferty ogłoszonej publicznie
- przetargu publicznego
- negocjacji podjętych na podstawie publicznego zaproszenia
- przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwanie Przekształcenie przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa to komercjalizacja, wtedy to przedsiębiorstwo podlega kodeksowi spółek handlowych ; taką decyzję podejmuje zawsze Minister Skarbu Państwa
Dziś: około kilkunastu - max 20 przedsiębiorstw państwowych; większość z nich była zadłużona i Skarb Państwa dokonywał częściowego ich oddłużenia Gospodarka komunalna
- ustawa z 20-12-1996 o gospodarce komunalnej
- określa zasady i formy gospodarki komunalnej jst, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej
- gospodarka komunalna obejmuje…
… wynikających z wymogów ochrony środowiska
- innym, określonym przez min. SP
- przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej organ założycielski - art. 42 ust. 1
- dokonuje analizy stanu przedsiębiorstwa, polegająca na ustaleniu stanu prawnego majątku przedsiębiorstwa państwowego oraz oszacowania wartości przedsiębiorstwa
- dokonuje analizy stanu przedsiębiorstwa, polegająca m.in. na ocenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz