Kolekcje w Javie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolekcje w Javie-opracowanie - strona 1 Kolekcje w Javie-opracowanie - strona 2 Kolekcje w Javie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kolekcje w Javie.
Kolekcja - obiekt umożliwiający przechowywanie i przetwarzanie wielu obiektów ( elementów kolekcji). W przeciwieństwie do tablic jej rozmiar może się zmieniać i jej elementami mogą być tylko obiekty ( referencje).
Pełny opis hierarchii klas kolekcyjnych można znaleźć w helpie ( Java Collections Framework - JFC). Opis ten jest zbudowany na trzech poziomach abstrakcji :
interfejsy ( wymagany zestaw metod)
klasy abstrakcyjne ( częściowa implementacja metod wspólnych)
klasy konkretne ( implementacja)
Ja przedstawiam tylko minimalny zestaw informacji umożliwiający wykorzystanie podstawowych rodzajów kolekcji.
Definicje klas kolekcyjnych znajdują się w pakiecie java.util ( trzeba dodać import java.util.*;).
Java definiuje dwa drzewa interfejsów kolekcyjnych :
Iterable
Collection
List
Set SortedSet
i Map
SortedMap
Iterable - zawiera tylko konstruktor klasy Iterator
Collection - metody wspólne dla wszystkich kolekcji np.
Boolean isEmpty(); int size();
boolean add(E e); // true jeśli wstawiono element
boolean addAll( Collection c) // true jeśli dodano choć jeden element
boolean contains(Object o) // true gdy istnieje taki e , że o==null? e==null: o.equals(e) boolean containsAll(Collection c )
boolean remove(Object o) //usuwa tylko jedno wystąpienie
boolean removeAll(Collection c) //usuwa wszystkie wystąpienia każdego obiektu
void clear()
boolean retainAll(Collection c) //część wspólna kolekcji
E[] toArray() // zapis elementów kolekcji w tablicy
Przetwarzanie wszystkich elementów kolekcji :
pętla foreach
for( E el : c) //c wyrażenie typu kolekcyjnego
instrukcja;
użycie iteratora // można stosować również do pełnych tablic
public interface Iterator
{ boolean hasNext(); // czy jest następny element
E next(); // daj następny element
void remove( ); //usuń element zwrócony ostatni przez iterator
}
Realizacja foreach za pomocą iteratora :
for(Iterator it = c.iterator(); it.hasNext();)
{ E el=it.next();
instrukcja;
} // można użyć while
List

(…)

… element
E remove(int indeks) ListIterator<E> listIterator( )
Set<E> - odpowiednik zbioru matematycznego; elementy się nie powtarzają i nie są uporządkowane
nie udostępnia nowych metod
SortedSet<E> - elementy nie powtarzają się i są posortowane; kolejność naturalna - wyznaczona przez compareTo lub odpowiedni komparator - elemety muszą realizować interfejs Comparable lub być akceptowane przez odpowiedni Comparator;
E first() // zwraca pierwszy ( najmniejszy element)
SortedSet<E> headSet( E to Element ) // elementy mniejsze od wskazanego
E last() // ostatni
SortedSet<E> subSet(E fromElement, E toElement)
SortedSet<E> tailSet(E fromElement) // większe lub równe
Map<K,V> - odwzorowanie,słownik, tablica asocjacyjna, mapa. Zbiór par klucz ( typu K ) i warość (typu V). Może być traktowane jako tablica indeksowana kluczami.
Oczywiście klucze nie mogą się powtarzać.
boolean containsKey(Object key)
boolean containsValue(Object value)
V get(Object key)
Set<Map.Entry<K,V>> entrySet( )//zbiór par
Set<K> keySet()
Collection<V> values()
V put( K key, V value) // wstaw maplet, wynik - stara wartość lub null
void putAll(Map<? extends K, ? extends V> m) // złożenie odwzorowań
SortedMap<K,V> - odwzorowaniowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz