Kodeks Postępowania Karnego - kazusy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks Postępowania Karnego - kazusy - strona 1

Fragment notatki:

Kazusy do art. 167-216
W postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia toczącym się przeciwko Zenonowi O. oskarżonemu o czyn z art. 158 § 1 k.k. obrońca oskarżonego złożył w trakcie przerwy w rozprawie wniosek dowodowy o przesłuchanie jako świadków Mariusza J. i Zenona G. Sąd odrzucił wniosek dowodowy wskazując, że obrońca oskarżonego nie podniósł na jaką okoliczność obydwaj świadkowie mieliby zeznawać. Oceń zasadność decyzji sądu.
W trakcie postępowania toczącego się w sprawie o rozpowszechnianie bez uprawnienia w trakcie koncertu w dyskotece Protector w Ustce utworów autorstwa Jacka Cygana śpiewanych przez Krzysztofa Krawczyka, tj. o czyn z art. 116 § 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, policjant prowadzący sprawę przeprowadził rozmowę telefoniczną z menedżerem Krzysztofa Krawczyka - Alojzym H. Dotyczyła ona postanowień umowy pomiędzy agencją artystyczną reprezentującą artystę a organizatorem koncertu odnoszących się do kwestii uregulowania należnych opłat z tytułu praw autorskich do wykonywanych utworów. Rozmowa ta została przez policjanta utrwalona w postaci notatki urzędowej. Dodatkowo Alojzy H. przesłał faks, w którym oświadczył, że powyższa rozmowa miała miejsce i utrwalone w notatce informacje pochodzą od niego i są prawdziwe. Sąd uznając, że nie ma potrzeby wzywania Alojzego H. na rozprawę (odbywała się w Ustce, podczas gdy Alojzy H. mieszka i pracuje w Krakowie) i oparł ustalenia faktyczne dokonane w wyroku między innymi na owej notatce urzędowej. Oceń zasadność postępowania sądu.
(por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 stycznia 2006, II AKa 284/05, LEX nr 168024)
W sprawie przeciwko Jakubowi K. podejrzanemu o czyn z art. 286 § 1 k.k. w trakcie postępowania przygotowawczego przesłuchano siostrę Jakuba K. - Honoratę K. na okoliczność zawarcia umowy, z której następnie brat się nie wywiązał. Honorata K. złożyła zeznania obciążające brata. W postępowaniu przed sądem skorzystała jednak z możliwości odmowy złożenia zeznań. Prokurator, mając świadomość, że protokół jej zeznań złożonych w postępowaniu przygotowawczym nie może stanowić w sprawie dowodu, wniósł o przesłuchanie Janusza F. - funkcjonariusza Policji, który przesłuchiwał Honoratę K - w celu odtworzenia jej zeznań. Sąd dopuścił dowód. Czy postąpił słusznie?
W sprawie przeciwko Markowi D. oskarżonemu o udzielanie środków odurzających w Gimnazjum nr 89 we Wrocławiu w trakcie śledztwa przesłuchano małoletniego Piotra S., któremu według oświadczeń innych świadków narkotyki miały być udzielane. W trakcie mowy końcowej obrońca Marka D. podniósł, że policjant prowadzący sprawę przeprowadził czynność niezgodnie z prawem, ponieważ w trakcie przesłuchania nie byli obecni rodzice małoletniego. Z tego zaś wynika, że dowód z zeznań Piotra S. nie może zostać uznany za podstawę do ustalenia stanu faktycznego w niniejszej sprawie. W związku z tym, że był to jedyny obciążający jego klienta dowód, wniósł o uniewinnienie Marka D. Jak sąd powinien odnieść się do takiego stanowiska obrońcy?


(…)

… 2005, II KK 184/05, Prok.i Pr. 2006/2/10, podobnie w kwestii art. 52 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2005 r., I KZP 6/05, OSNKW 2005/4/39. Odmiennie: Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2004 r., III KK 278/04 OSNKW 2005/3/28)
Na świadka w sprawie przeciwko Robertowi M. podejrzanemu o czyn z art. 148 § 1 k.k. została wezwana jego matka Józefa M. Józefa M…
…. jest nieuzasadnione i wezwał ją po raz kolejny do stawiennictwa przed sądem pouczając, że w razie niespełnienia tego obowiązku świadkowi może grozić kara porządkowa. Wywodząc obowiązek świadka do stawiennictwa sąd powołał się na przepis art. 177 § 1 k.p.k. Oceń zachowanie sądu.
(por. Uchwała SN z dnia 26 października 2006 r., I KZP 22/06, OSNKW 2006/11/98)
W sprawie o wypadek drogowy spowodowany przez Wojciecha G. oskarżony przedstawił sporządzoną na jego zlecenie przez biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowej ekspertyzę na piśmie świadczącą o tym, że nie jest on winien zaistnienia wypadku. Opinia ta kontrastowała z wcześniejszą opinią przeprowadzoną na zlecenie prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Sąd uznając za wiarygodniejszą opinię przedstawioną przez Wojciecha G. na niej oparł się w wyroku…
… zarzut funkcjonariuszowi ABW Mariuszowi O. Po jego przedstawieniu funkcjonariusz stwierdził, że złoży wyjaśnienia, ale dopiero wtedy, gdy zostanie zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy państwowej, którą objęte są okoliczności, na temat których miałby zeznawać. Jak stwierdził Mariusz O. nie chce narażać się bowiem na zarzut ujawnienia tajemnicy wyczerpujący znamiona art. 265 § 1 k.k…
… 2005, II KK 184/05, Prok.i Pr. 2006/2/10, podobnie w kwestii art. 52 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - Postanowienie SN z dnia 20 kwietnia 2005 r., I KZP 6/05, OSNKW 2005/4/39. Odmiennie: Postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2004 r., III KK 278/04 OSNKW 2005/3/28)
Na świadka w sprawie przeciwko Robertowi M. podejrzanemu o czyn z art. 148 § 1 k.k. została wezwana jego matka Józefa M. Józefa M…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz