Koalicje rządzące w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koalicje rządzące w Polsce  - strona 1 Koalicje rządzące w Polsce  - strona 2 Koalicje rządzące w Polsce  - strona 3

Fragment notatki:

48. Zasady tworzenia i skład koalicji rządzących w Polsce w okresie transformacji ustrojowej.
Notka: Jeżeli chodzi o pierwszą część tego pytania to jest ono dość trudne do odpowiedzenia na nie, dlatego przy odpowiedzi na nie, kieruje się tylko intuicją. A, i jeszcze jedno: wyrażenie „transformacja ustrojowa” jest dość nieokreślonym terminem (wg jednych jest to 1989-1990, innych 1989-1991, a jeszcze innych 1989-1997), dlatego ja posłużę się tą ramą najszerszą by zawrzeć jak najwięcej. Oczywiście w razie jakichkolwiek problemów związanych z tym pytaniem, proszę o kontakt.
Generalnie nie ma żadnych prawnych przykazań dla prezydenta, by ten desygnował na premiera osobę najważniejszą w partii wygranej (prezesa/przewodniczącego), ale przyjmuje się w Polsce że ową osobą jest właśnie szef zwycięskiej partii. Gdyby jednak fotela premiera nie chciałby objąć, to prezydent desygnować na premiera będzie osobę przez szefostwo partii (lub koalicji) wskazaną. W Polsce (mówił o tym prof. S.) jedynie raz zdarzyło się tak, że lider zwycięskiego ugrupowania objął bezpośrednio (!) po wyborach ster rządów. Owym premierem był Leszek Miller. Teoretyczne możemy się spotkać z dwoma podziałami rządów:
Rząd partyjny (rząd tworzony przez przedstawicieli koalicji -sytuacja obecnego rządu) i rząd pozapartyjny , zwany też r ządem fachowców (nie są tam reprezentowane siły parlamentarne- takim mianem określa się [ale nie jest to regułą] rządy Belki, Olszewskiego i Bieleckiego.
Rząd większościowy i rząd mniejszościowy - kryterium jest tutaj posiadanie bądź nie większości absolutnej w sejmie.
W nauce występują dwie „zasady” tworzenia koalicji:
Tworzenie koalicji w oparciu o MZwK (minimalną zwycięską koalicję) - suma najmniejszej liczby największych ugrupowań parlamentarnych (kół i klubów) teoretycznie zdolnych do utworzenia koalicji (dwie kadencje temu byłoby to AW”S” - SLD).
Tworzenie koalicji w oparciu o MZbK (minimalną zbieżną koalicję) - suma najmniejszej liczby ugrupowań parlamentarnych kompatybilnych programowo (obecnie byłaby to PO-PiS albo dwie kadencje temu AW”S” - UW).
Koalicję zawiera się po podpisaniu umowy koalicyjnej między klubami/kołami parlamentarnymi przez przedstawicieli partii lub klubów/kół (zazwyczaj to pierwsze- obecną koalicję zawarli Romek Giertych, Andrzej Lepper i Jarosław Kaczyński). O umowie stabilizacyjnej pisać nie będę.:P
Po co zawiera się koalicję? Głównie po to by zdobyć większość absolutną w sejmie, by: zapewnić bytność rządu, poszczególnych ministrów, pewność co do „przechodzenia” przez sejm ustaw rządowych bez retuszy senatorskich i poselskich. Umowa koalicyjna zawiera poza podziałem stanowisk rządowych, parlamentarnych (szefostwo w komisjach, urząd marszałka, itp.) (pamiętajcie też że koalicja zapełnia też takie stanowiska jak np. wojewodowie, szefowie agencji itp.) zazwyczaj zobowiązanie do popieranie wspólnego programu koalicyjnego i realizacji jego zadań m.in. poprzez stanowienie prawa (po polsku mówiąc: koalicja powinna głosować za ustawami które realizują postanowienia programu koalicyjnego.).


(…)


26.10.1993 - 04.03.1995
9
Józef Oleksy
SLD+PSL+bezpartyjni
04.03.1995 - 26.01.1996
10
Włodzimierz Cimoszewicz
SLD+PSL+bezpartyjni
07.02.1996 - 17.10.1997
Uwagi:
Prezydent gen. Wojciech Jaruzelski zwrócił się do Czesława Kiszczaka, by ten podjął próbę sformowania rządu. Ten zrezygnował.
Wówczas szef NSZZ ”Solidarność”, niejaki Lech Wałęsa doprowadził do porozumienia między przybudówkami (satelitami) PZPR…
…. Wtedy doprowadzono do porozumienia sił prawicowych i powstała koalicja PC-ZChN-PL-PChD. Rząd upadł po słynnym opublikowaniu raportu Macierewicza. Zostało wtedy uchwalone wotum nieufności względem rządu i prezydent porozumiewając się z opozycją doprowadził do powołania Waldemara Pawlaka na szefa rządu.
Rząd przetrwał tylko miesiąc i wobec nie uzyskania wotum zaufania podał się do dymisji, a prezydent Wałęsa tą…
… wspólnego programu koalicyjnego i realizacji jego zadań m.in. poprzez stanowienie prawa (po polsku mówiąc: koalicja powinna głosować za ustawami które realizują postanowienia programu koalicyjnego.).
Skład koalicji rządzących do 1997 roku (na podstawie notatek z wykładu):
 
premier
ugrupowania tworządzące rząd
okres urzędowania
1
Czesław Kiszczak
nieudana próba tworzenia rządu
~~
2
Tadeusz Mazowiecki
NSZZ…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz