Klasyfikacja zasobów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja zasobów - strona 1

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA ZASOBÓW
1. Przeznaczenie zapasu
Przeznaczenie zapasu związane jest z umiejscowieniem go w przepływie dóbr:
Materiały i surowce Roboty w toku Wyroby gotowe Towary Materiały pomocnicze i eksploatacyjne
2. Powody i przyczyny tworzenia zapasu
a) Zapas cykliczny - gdy mówimy o pełnej synchronizacji dostaw i zużycia
b) Zapas zabezpieczający - gdy zużycie jest zmienne, a jego prognozy obarczone są błędami, wtedy dla zabezpieczenia się przed możliwością wystąpienia braku w zapasie utrzymujemy go
c) Zapas sezonowy - gdy tworzymy okresowo wysokie stany zapasów związane z okresową dostępnością dóbr albo pod okresowy wysoki popyt
d) Zapas „spekulacyjny” - gdy gromadzimy większe zapasy np. dla uprzedzenia wzrostu cen
e) Zapas strategiczny - tworzony dla materiałów zużywanych bieżąco albo utrzymywane na specjalne sytuacje (awarie)  3. Pojęcia z zakresu zarządzania zapasami
a) Partia dostawy (zakupu) - czyli ilość materiałów, wyrobów, towarów itd. objęta kolejnym zamówieniem (w jednostkach naturalnych)
b) Optymalna partia dostawy (zakupu) - wielkość partii dostawy zapewniająca minimalizację łącznych kosztów zapasów (w podstawowej formule). Na koszty te składają się koszty tworzenia zapasów i koszty ich utrzymania
c) Zapas minimalny - poziom zapasu wyznaczającego moment zamawiania, zapas alarmowy, punkt zamawiania. Jest to poziom zapasu, który zapewnia - z ustalonym prawdopodobieństwem - ciągłość zaspokajania popytu (potrzeb) w okresie realizacji własnego zamówienia (uzupełniającego)
d) Zapas maksymalny - poziom zapasu, do wysokości którego wystawia się - w pewnych modelach sterowania zapasami - zamówienia uzupełniające, a także wielkość zapasu w momencie nadejścia dostawy
e) Zapas bezpieczeństwa - (rezerwowy, buforowy), ta część zapasu minimalnego, która jest tworzona na ewentualność wystąpienia - w okresie realizacji zamówienia uzupełniającego - większego popytu (potrzeb) niż planowano w celu zneutralizowania skutków nieoczekiwanego wydłużenia się tego okresu
f) Cykl dostaw - odcinek czasu dzielący dwie kolejne dostawy liczony w dniach lub innych przyjętych jednostkach czasu (np. tygodniach)
g) Optymalny cykl dostaw - podział zamawiania zapewniający minimalizację łącznych kosztów zapasów (tworzenia i utrzymywania)
Każdy zapas uzasadniony składa się z dwóch podstawowych części:
- części rotującej
- części nierotującej
Utrzymanie zapasu cyklicznego (bieżącego, rotującego, obrotowego) danego dobra wynika z braku możliwości synchronizacji bieżących potrzeb z możliwościami ich zaspakajania dostawami o odpowiednich wielkościach.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz