Klasyfikacja sondaży-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja sondaży-opracowanie - strona 1 Klasyfikacja sondaży-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja sondaży Wprowadzenie Rozdział opisuje kategorie sondaży ( orders of survey ), które są uznane przez biura hydrograficzne za wystarczające do opracowania produktów nawigacyjnych, pozwalających na bezpieczną żeglugę na akwenach objętych tymi pomiarami. Ponieważ wymagania różnią się w zależności od występujących głębokości morza oraz typów żeglugi (statków), zdefiniowano cztery typy kategorii sondaży; z których każdy przeznaczony jest dla spełnienia wielorakich potrzeb. Te cztery kategorie są opisane poniżej, wraz z zaleceniami co do ich stosowana. Tablica 1 przedstawia te minimalne standardy dla każdej z tych kategorii i powinna być czytana wraz ze szczegółowym tekstem niniejszego rozdziału. Instytucja odpowiedzialna za prowadzenie pomiarów powinna wybrać kategorię, która jest najbardziej odpowiednia dla bezpieczeństwa żeglugi na tym akwenie. Należy zauważyć, iż jedna kategoria może być niewystarczająca dla pomiarów na całym akwenie; w takim przypadku agencja odpowiedzialna za pomiary powinna jednoznacznie określić, gdzie mają być stosowane różne kategorie akwenów. Należy także zauważyć, że ocena sytuacji na akwenie prac przez hydrografa może różnić się na tyle od oczekiwanej, aby uzasadniało to zmianę kategorii. Na przykład na akwenie, przez który przechodzi trasa wielkich tankowców (VLCCs - Very Large Crude Carriers ) z głębokościami rzędu 40 m, odpowiednia może być Kategoria 1a; jednakże jeśli hydrograf wykryje ławice z głębokościami poniżej 40 m, właściwe może być zbadanie ich jako akwenów dla Kategorii Specjalnej. Kategoria Specjalna (Special Order) Jest to najbardziej rygorystyczna kategoria, a jej wykorzystanie powinno być ograniczone jedynie do tych akwenów, gdzie głębokość pod stępką ( under-keel clearance ) jest krytycznie mała. Ponieważ ta głębokość ma istotne znaczenie, wymagane jest pełne pokrycie dna pomiarami ( full sea floor search ), a rozmiar wykrywanych w czasie tych pomiarów obiektów ( features ) powinien być możliwie mały. Ponieważ głębokość pod stępką ma decydujące znaczenie, jest raczej mało prawdopodobne, że pomiary o Kategorii Specjalnej będą prowadzone na akwenach o głębokości większej niż 40 m. Przykładami akwenów uzasadniających pomiary o Kategorii Specjalnej mogą być: obszary cumowania, akweny portowe i obszary znaczące dla tras żeglugowych. Kategoria 1a Kategoria ta jest przeznaczona dla tych akwenów morskich, gdzie morze jest na tyle płytkie, żeby naturalne lub sztuczne (wytworzonym przez człowieka) obiekty na dnie stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa możliwej żeglugi nawodnej, ale gdzie zapas wody pod stępką jest mniej krytyczny niż dla Kategorii Specjalnej. Ponieważ obiekty sztuczne lub naturalne mogą występować i stanowić przeszkodę dla żeglugi nawodnej, wymagane jest pełne pokrycie dna pomiarami ( ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz