Klasyfikacja rynków według określonych kryteriów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja rynków według określonych kryteriów - wykład - strona 1 Klasyfikacja rynków według określonych kryteriów - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Klasyfikacja rynków wg. określonych kryteriów:

+ wg. przestrzennego kryterium transakcji

- rynki lokalne - rynki regionalne - rynki międzynarodowe

- rynek globalny

+ wg. kryterium przedmiotu wymiany

- rynek dóbr i usług konsumpcyjnych - rynek czynników produkcji

+ w ujęciu branżowym - rynki różnych towarów

+ ze względu na siłę przetargową poszczególnych podmiotów na rynku, tzn. sprzedawców i nabywców (kto dyktuje warunki):

- rynek nabywcy - rynek sprzedawcy

+ ze względu na swobodę działania na nich podmiotów gospodarczych:

- rynki regulowane (np. prąd) - wolny rynek (władza ustawodawcza nie sprawuje nad nim kontroli; swoboda określania cen i ilości sprzedawanego produktu)

+ ze względu na rywalizację między firmami

- konkurencja doskonała - monopol

Popyt - ilość dóbr i usług, jaką nabywcy chcą i mogą kupić po danej cenie i w danym czasie - to tak zwany popyt efektywny, tzn. że chęć nabycia produktów poparta jest możliwościami dochodowymi konsumenta;

Popyt potencjalny - sama chęć nabycia produktu, ale nie poparta możliwościami dochodowymi

Czynniki cenowe i pozacenowe determinujące popyt

Czynniki cenowe

Prawo popytowe mówi, że przy innych czynnikach niezmienionych, wzrost ceny danego dobra powoduje zmniejszenie popytu na dane dobro, a zmniejszenie ceny - wzrost popytu

Odwrotna zależność między zmianą ceny a popytem.

Prawo popytu możemy przedstawić w postaci tak zwanej krzywej popytu, która graficznie przedstawia tę zależność.

Zmiana ceny przy innych czynnikach niezmienionych powoduje ruch wzdłuż krzywej popytu.

Wpływ zmiany ceny na zmianę popytu na dane dobro można rozłożyć na dwa efekty:

- efekt substytucyjny - popyt zwiększa się w kierunku dobra relatywnie tańszego

- efekt dochodowy - przy obniżce ceny towaru i niezmienionym dochodzie nominalnym, siła nabywcza konsumenta rośnie i konsument może nabyć więcej dóbr

Czynniki pozacenowe

+ zmiana dochodu konsumenta (zakładając, że cena towaru się nie zmienia); wzrost dochodu powoduje wzrost popytu (krzywa popytu przesuwa się równolegle w prawo); w przypadku dobra normalnego, zmniejszenie dochodu spowoduje zmniejszenie popytu (krzywa popytu przesuwa się równolegle w lewo);

W przypadku dobra niższego rzędu, wzrost dochodu konsumenta spowoduje zmniejszenie popytu na to dobro (krzywa popytu w lewo); w przypadku zmniejszenia dochodu, popyt na takie dobro rośnie;

(…)

…); w przypadku dobra normalnego, zmniejszenie dochodu spowoduje zmniejszenie popytu (krzywa popytu przesuwa się równolegle w lewo);

W przypadku dobra niższego rzędu, wzrost dochodu konsumenta spowoduje zmniejszenie popytu na to dobro (krzywa popytu w lewo); w przypadku zmniejszenia dochodu, popyt na takie dobro rośnie;

Dobro niższego rzędu - zaspokajające podstawowe potrzeby, towar niskiej jakości

+ ceny dóbr

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz