Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych - wykład - strona 1 Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych - wykład - strona 2 Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych
Przyczynami powodującymi zmniejszenie trwałości mostów drewnianych są błędy projektowania, wykonawstwa i eksploatacji. Ważnym elementem jest gnicie drew­na, będące dość często następstwem popełnionych błędów. W większości przypad­ków do katastrof dochodzi, gdy zsumują się efekty wymienionych błędów.
Błędy projektowania dzielą się na koncepcyjne, obliczeniowe i rysunkowe [29].
Do błędów koncepcyjnych zalicza się:
a) zastosowanie nieodpowiednich schematów konstrukcyjnych, polegające na przyjęciu zbyt małych wysokości dźwigarów lub znacznym podniesieniu osi pasa dolnego: doprowadza to do dużych przemieszczeń węzłów podporo­wych, powodując nieprawidłową pracę wszystkich węzłów oraz zmniejszenie stateczności dźwiga i
b) wadliwe zaprojektowanie styków, szczególnie rozciąganych, wskutek czego w elementach powstają dodatkowe naprężenia doprowadzające do nieprzewi­dzianych odkształceń, a nawet do zniszczenia konstrukcji;
c) niedostateczne zamocowanie, a w niektórych przypadkach nawet całkowity jego brak, co doprowadza np. do wyboczenia prętów kraty;
d) wadliwe rozmieszczenie łączników w połączeniach. W przypadku zbyt małych odległości między nimi lub do końca elementu, powoduje to ścięcie drewna w miejscach połączeń;
e) stosowanie złożonych wrębów, połączone z niedokładnością wykonawstwa, co doprowadza do pracy o zupełnie innym charakterze, niż przyjęto w schemacie obliczeniowym;
f) przyjęcie zbyt cienkich desek w konstrukcjach łączonych na pierścienie gład­kie; powoduje to często rozerwanie desek w elementach rozciąganych;
g) zbyt mały wymiar podkładek pod śruby, co powoduje wciśnięcie podkładek w drewno;
h) przyjęcie niedostatecznej liczby przewiązek w złożonych elementach ściska­nych, wskutek czego następuje wyboczenie elementu;
i) nieuwzględnienie zasady centryczności węzłów; powstają dodatkowe momen­ty zginające, w wyniku czego zwiększają się naprężenia, szczególnie nieko­rzystne w węzłach podporowych;
j) niewłaściwe zabezpieczenie przed wodą, temperaturą, szkodliwymi czynnikami chemicznymi, co doprowadza do gnicia drewna i korozji elementów łączących.
Do błędów obliczeniowych zalicza się: a) przyjęcie nieprawidłowych wartości naprężeni granicznych przy braku możli­wości otrzymania na miejscu przewidzianego projektem drewna, a także nie uwzględnienie warunków eksploatacji, co doprowadza do zmniejszenia wy­trzymałości konstrukcji;
b) przyjęcie nieodpowiednich przekrojów, głównie w elementach złożonych przy obliczaniu na zginanie oraz niewłaściwej długości wyboczeniowej, co dopro­wadza do zwiększonych naprężeń i odkształceń;

(…)

… budowy węzłów, w których osie prętów nie przecinają się w jednym punkcie, co powoduje zmniejszenie współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz