Klasy i warstwy społeczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasy i warstwy społeczne-opracowanie - strona 1 Klasy i warstwy społeczne-opracowanie - strona 2 Klasy i warstwy społeczne-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Klasy i warstwy społeczne - zagadnienia teoretyczne Rodzaje różnic społecznych:
biologiczno - fizyczne
demograficzne
społeczne
psychiczne
W naukowym ujmowaniu klas wyróżniamy orientację:
ekonomiczną - klasy powstają w warunkach ekonomicznych, w rozwoju ekonomicznym społeczeństw
funkcjonalną - klasy jako struktury organizacyjne
Ekonomiczne ujęcie klas społecznych:
Stanowisko ogólne:
ujmuje klasy jako wytwór stosunków gospodarczych i sposobów produkcji
źródła klasowego podziału są określane w sposób ogólnikowy, a klasy społeczne są w tych analizach ujęte bardzo pobieżnie w kategoriach grup społeczno - zawodowych, udziale we władzy, rodzaju i poziomu kwalifikacji
Stanowisko marksistowskie:
określa klasy społeczne jako zbiory ludzi pozostające w jednakowym stosunku do środków produkcji, tzn. zbiory ludzi posiadających środki produkcji lub zbiory ludzi żyjących z pracy najemnej (podział na klasę posiadającą i na klasę robotniczą)
Klasy społeczne wg Lenina:
to wielkie zbiory ludzi, z których jedna może przywłaszczać sobie pracę drugiej dzięki różnicy ich miejsca w określonym układzie gospodarki społecznej
Dwie fazy powstawania klas:
klasa „w sobie” (ludzie nie są świadomi swego położenia wspólnego i wspólnych interesów)
klasa „dla siebie” (ludzie uzyskują świadomość i dążą do zmiany swojego położenia)
INTERPRETACJA ANALITYCZNA → pogląd współczesnych marksistów zakładający pierwszeństwo społecznemu podziałowi pracy jako czynnika rozwoju społecznego a nie własność środków produkcji
Stanowisko Maxa Webera:
ujmuje istnienie klas społecznych z ukształtowaniem się w XIX w. w krajach europejskich ustroju kapitalistycznego. Klasy wg Maxa Webera:
to kategorie ludności różniące się sytuacją ekonomiczną na rynku kapitalistycznym, na którym panuje współzawodnictwo i konkurencja
klasy są ugrupowaniami ludzi o jednakowym położeniu rynkowym, które determinuje szanse życiowe poszczególnych klas klasy nie są grupami społecznymi, gdyż nie posiadają organizacji wewnętrznej
stanowią podłoże powstawania grup (np. związki zawodowe, partie polityczne)
klasa robotnicza - Erwerklassen, klasa posiadaczy - Besitzklassen
„Walka klas” w ujęciu M. Webera odbywa się jedynie w sferze działalności gospodarczej
nie można sprowadzać wszystkich konfliktów ideologicznych czy politycznych do klasowych uwarunkowań
obok zróżnicowania klasowego występuje autonomiczne zróżnicowanie wg statusów (stratyfikacja)


(…)

… (K. Davis, W.E. Moore):
każde społeczeństwo musi być ustrukturyzowane
uwarstwowienie jest koniecznością funkcjonalną społeczeństwa
społeczeństwo musi umiejscawiać jednostki na różnych poziomach struktury społecznej. Stanowisko T. Parsonsa: w analizie funkcjonalnej należy badać metodą dedukcyjną funkcje systemów i podsystemów społecznych oraz podstawy zależności między nimi (np. hierarchiczny system…
… od innych kryteriami wyższości lub niższości społecznej. Przy czym podstawą tego oddzielenia jest pewien dystans społeczny oparty na kryteriach posiadania, stylu życia, wyobrażenia. Dystans społeczny (wg Jana Szczepańskiego) → zakres styczności, w jakie jednostka danej warstwy może wchodzić z jednostkami z innych warstw społecznych.
ŁAD I KONFLIKT SPOŁECZNY
Społeczeństwo też ulega podobnym teoriom jak grupa społeczna:
-teoretycy konfliktu
-koncepcje psychologiczne
-darwinizm społeczny: główną motywacją działań jest instynkt przetrwania, gen agresji, w wyniku eliminacji słabszych jednostek powinniśmy dążyć do społeczeństwa idealnego
-koncepcje psychonalityczne - Sigmund Freud
-sfera id (nieświadome popędy)
-sfera ego (umożliwia życie, łagodząc konflikty)
-sfera superego - jest to zinternalizowany system wartości
Wyróżnił od popędy życia (seks, przyjemność, przetrwanie) i popędy śmierci, między którymi trwa konflikt. O naszym życiu decyduje socjalizacja pierwotna. Ujawnia sie wtedy naturalna miłość do przeciwnej płci (zwłaszcza do rodzica przeciwnej płci), a dezaprobata, zawstydzenie powoduje kompleksy. Pojawia się skłonność do destrukcji lub autodestrukcji. Popędów nie można zlikwidować, można je stłumić, można im znaleźć…
…:
-teoretycy konfliktu
-koncepcje psychologiczne
-darwinizm społeczny: główną motywacją działań jest instynkt przetrwania, gen agresji, w wyniku eliminacji słabszych jednostek powinniśmy dążyć do społeczeństwa idealnego
-koncepcje psychonalityczne - Sigmund Freud
-sfera id (nieświadome popędy)
-sfera ego (umożliwia życie, łagodząc konflikty)
-sfera superego - jest to zinternalizowany system wartości
Wyróżnił…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz