Klasifikacja i nomenklatura alkoholi - Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasifikacja i nomenklatura alkoholi - Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli - strona 1 Klasifikacja i nomenklatura alkoholi - Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli - strona 2 Klasifikacja i nomenklatura alkoholi - Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli - strona 3

Fragment notatki:

ALKOHOLE        Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi                                              Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych alkoholi i fenoli                  Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach              Wi ą zania wodorowe tworzone przez cz ą steczki alkoholi                                                Alkohole jako słabe kwasy                                Alkohole jako słabe zasady  Reakcje substytucji i eliminacji                                  Reakcje z udziałem alkoholi  Estry                                                            Reakcje utleniania alkoholi                      Laboratoryjne metody otrzymywania alkoholi        Przemysłowe metody syntezy alkoholi          FENOLE      Nazwy zwyczajowe i systematyczne          Budowa fenoli i alkoholi- porównanie                            Wła ś ciwo ś ci kwasowe fenoli                                        Substytucja elektrofilowa w pier ś cieniu fenolu          Utlenianie fenoli                                    Laboratoryjne sposoby otrzymywania fenoli            Zastosowanie fenolu w przemy ś le                      ETERY I EPOKSYDY      Nazewnictwo eterów i epoksydów                                              Wpływ budowy na wła ś ciwo ś ci fizyczne i chemiczne eterów i epoksydów            Wła ś ciwo ś ci fizyczne wybranych eterów i epoksydów      Reaktywno ś c eterów ła ń cuchowych    Rozszczepienie eterów alifatycznych pod wpływem HI i  HBr     Substytucja elektrofilowa w eterach arylowych                          Reakcje rozszczepiania epoksydów pod wpływem reagentów kwasowych i  zasadowych                              Otrzymywanie eterów i epoksydów          Synteza Williamsona            Synteza epoksydów z alkenów                Etery koronowe                              TIOLE I SULFIDY    Nazewnictwo , budowa i wła ś ciwo ś ci tioli          Wła ś ciwo ś ci chemiczne tioli                                        ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz