Alkohole - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Alkohole - omówienie  - strona 1 Alkohole - omówienie  - strona 2 Alkohole - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ALKOHOLE
Klasyfikacja i nomenklatura alkoholi
Właściwości fizyczne wybranych alkoholi i fenoli
Budowa grupy hydroksylowej w alkoholach
Wiązania wodorowe tworzone przez cząsteczki alkoholi
Alkohole jako słabe kwasy
Alkohole jako słabe zasady
Reakcje substytucji i eliminacji
Reakcje z udziałem alkoholi
Estry
Reakcje utleniania alkoholi
Laboratoryjne metody otrzymywania alkoholi
Przemysłowe metody syntezy alkoholi
FENOLE
Nazwy zwyczajowe i systematyczne
Budowa fenoli i alkoholi- porównanie
Właściwości kwasowe fenoli
Substytucja elektrofilowa w pierścieniu fenolu
Utlenianie fenoli
Laboratoryjne sposoby otrzymywania fenoli
Zastosowanie fenolu w przemyśle
ETERY I EPOKSYDY
Nazewnictwo eterów i epoksydów
Wpływ budowy na właściwości fizyczne i chemiczne eterów i epoksydów
Właściwości fizyczne wybranych eterów i epoksydów
Reaktywnośc eterów łańcuchowych
Rozszczepienie eterów alifatycznych pod wpływem HI i
HBr
Substytucja elektrofilowa w eterach arylowych
Reakcje rozszczepiania epoksydów pod wpływem reagentów kwasowych i
zasadowych
Otrzymywanie eterów i epoksydów
Synteza Williamsona
Synteza epoksydów z alkenów
Etery koronowe
TIOLE I SULFIDY
Nazewnictwo , budowa i właściwości tioli
Właściwości chemiczne tioli
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz