Kinematyka - zadania 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 8 - strona 1

Fragment notatki:


I rok Wydziału BliW      Zadania z fizyki - Lista 2     1.  Kropla  deszczu  o  promieniu  R=1,5mm  spada  z  chmury  znajdującej  sie  na  wysokości  h=1200m  nad  ziemią.  Współczynnik  oporu  aerodynamicznego  C  dla  kropli  wynosi  0,6.  Zakładamy,  e  kropla  ma  kształt  kuli  przez  cały  czas  lotu.  Gęstość  wody  jest  równa  ρw=1000  kg/m 3,  a  gęstość  powietrza  wynosi  ρ p=1,2  kg/m 3. Prędkość początkowa kropli wynosi v o=0m/s.(a)  Oblicz  prędkość  kropli  po  t=1s  ruchu,  gdyby  nie  było  siły  oporu  powietrza.  (b)  Oblicz  prędkość  kropli  tu   przed  upadkiem  na  ziemię,  gdyby  nie  było  siły  oporu  powietrza.  (c)  Oblicz  prędkość  kropli  po  1  s  ruchu,  gdy  uwzględniamy  opór  powietrza.  Wartość  siły  oporu aerodynamicznego wynosi FT= CρpSv 2/2, S- pole przekroju poprzecznego w  m 2. Ile wynosi prędkość graniczna kropli?    2.  Kabina winda o cię arze Q=27,8kN porusza się do góry ze skierowanym do góry  przyspieszeniem  a=1,22  m/s 2.  (a)  Oblicz  naprę enie  liny  na  której  zawieszona  jest kabina windy? (b)  Oblicz naprę enie tej liny, gdy winda porusza się do góry,  lecz jej prędkość maleje w tempie a1=1,22 m/s 2.   UWAGA! Zadanie rozwiązać z punktu widzenia obserwatora inercjalnego.    3.  Wzdłu   równi  pochyłej  o  kącie  nachylenia  α=30°  przesuwa  się  do  góry  ciało  o  masie  m1=6kg  połączone  linką  przerzuconą  przez  nieruchomy  bloczek  z  drugim  ciałem o masie m2=5kg. Z jakim przyspieszeniem będą poruszać się te ciała i jaka  będzie  siła  naciągu  linki,  je eli  współczynnik  tarcia  o  powierzchnię  równi  wynosi  f=0,3?    4.  Ciało  o  masie  m=2kg  wje d a  pod  górę  zbocza  nachylonego  pod  kątem  α=30°.  Współczynniki tarcia kinetycznego pomiędzy powierzchniami ciała i zbocza wynosi  f=0,01.  Jaka  była  prędkość  początkowa  vo  ciała,  jeśli  do  momentu  zatrzymania  przebyło ono drogę s=10m?     5.  Jaką szybkość nale y  nadać satelicie,  aby mógł on krą yć wokół  Ziemi po orbicie  kołowej w odległości R=400km od powierzchni? Promień Ziemi Rz=6300km.    6.  Chłopiec  kręci  w  pionie  cię arkiem  o  masie  m=0,1kg  przywiązanym  do  linki  o  długości  l=0,8m  powodując  ruch  po  okręgu.  Znaleźć  siłę  naciągu  linki,  gdy  cię arek  przechodzi  przez  najwy szy  oraz  najni szy  punkt  okręgu,  je eli  częstość 

(…)

… jest równy f=0,5?
UWAGA! Zadanie rozwiązać z punktu widzenia obserwatora inercjalnego.
8. Samolot lecący z prędkością v=280 km/h wykonuje pętlę o promieniu R=1km. Z
jaką siłą pilot o cię arze P=800 N naciska na fotel w górnym i dolnym punkcie
pętli? Przyspieszenie ziemskie g=10m/s2.
UWAGA! Zadanie rozwiązać z punktu widzenia obserwatora inercjalnego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz