Kinematyka - zadania 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 3 - strona 1 Kinematyka - zadania 3 - strona 2

Fragment notatki:


Wydział BLiW Wydział BLi Wydział BL Wydział B   Ćwiczenia rachunkowe  Ćwiczenia rachunkowe Ćwiczenia rachunkow Ćwiczenia rachunko         Lista 3 Lista List Lis   Siły bezwładności. Zasada zachowania pędu.      Zadanie 1  Człowiek stoi na wadze w windzie. W czasie jej ruchu maksymalne wskazanie wagi wyniosło 600 N, a  minimalne  –  400  N.  Zakładając  identyczną  wartość  przyspieszenia  w  trakcie  ruszania  windy  i  jej  hamowania, oblicz  (a)  cięŜar tego człowieka  (b)  jego masę  (c)  wartość przyspieszenia windy.    Zadanie 2  Na  krzesełku  karuzeli  wirującej  z  prędkością  kątową  ω siedzi człowiek o masie m. Krzesełko wraz z  człowiekiem wiruje po okręgu o promieniu R. Pod jakim kątem do pionu będzie nachylony łańcuch na  którym jest zawieszone krzesełko?  Jak  opisze  siły  działające  na  człowieka  i  na  łańcuch  obserwator  siedzący  na  karuzeli  i  obserwator  stojący na Ziemi?    Zadanie 3   W wagonie, który porusza się z pewnym przyspieszeniem po torze poziomym znajduje się podłoga w  postaci równi nachylonej pod kątem  α do poziomu. Na podłodze leŜy ciało o masie m. Jakie powinno  być  przyspieszenie  ao  wagonu,  aby  ciało  nie  zsuwało  się  z  równi,  jeŜeli  nie  ma  siły  tarcia?  Jaką  siłą  nacisku  ciało  działa  na  równię?  Jak  będzie  się  zachowywać  ciało  względem  wagonu,  jeŜeli  wagon  jedzie z przyspieszeniem aao ?    Zadanie 4  Kamień o masie M spoczywa na gładkiej  poziomej powierzchni. Pocisk o masie m lecący z prędkością  v trafia w kamień i odbija się od niego w płaszczyźnie poziomej pod kątem prostym do początkowego  kierunku  swojego  ruchu  z  prędkością  u.  Oblicz  wartość  i  kierunek  prędkości  kamienia  po  uderzeniu  pocisku.    Zadanie 5  Granat  lecący  w  pewnej  chwili  z  prędkością  s m 10 v =   rozerwał  się  na  dwa  odłamki.  Większy  odłamek,  którego  masa  stanowiła  w = 60%  masy  całego  granatu,  kontynuował  lot  w  pierwotnym  kierunku,  lecz  ze  zwiększoną  prędkością  s m 25 v 1 = .  Znaleźć  kierunek  i  wartość  prędkości  mniejszego odłamka.              2  Zadanie 6  Dwie  łodzie  o  masach  M1  i  M2  płyną  z  prędkością  v1  i  v2.  Z  łodzi  pierwszej  do  drugiej  w  momencie  mijania  przeszedł  człowiek  o  masie  m  w  kierunku  prostopadłym  do  ruchu  łodzi.  Obliczyć  prędkość  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz