Kierowanie zespołami - komunikowanie, omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kierowanie zespołami - komunikowanie, omówienie - strona 1 Kierowanie zespołami - komunikowanie, omówienie - strona 2 Kierowanie zespołami - komunikowanie, omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Komunikacją „w dół” obejmuje: wydawanie instrukcji, poleceń, rozkazów
uzasadnianie zadania
wyjaśnianie procedur i praktyki
udzielanie informacji zwrotnej nt. wykonanego zadania
zaszczepianie wartości i celów firmy
Komunikacja „pozioma” to porozumiewanie się pracowników między sobą. Ułatwia to koordynację zadań i daje pracownikom szansę realizacji ich potrzeb społecznych. Zablokowanie kanałów komunikacji poziomej sprawia, że ludzie są zdani niemal wyłącznie na informację przesyłaną z góry w dół.
Komunikacja „w górę” obejmuje informacje :
o sobie, swojej pracy, uzyskiwanych wynikach i osobistych problemach
o współpracownikach, o zwierzchnikach oraz o ich problemach
o różnych utrudnieniach w funkcjonowaniu organizacji
o tym, co należałoby zrobić, aby usprawnić pracę.
Proces komunikacji „w górę” natrafia wciąż na liczne bariery emocjonalne i strukturalne.
Każda organizacja posiada formalny i nieformalny system komunikowania się. System formalny może szybko zostać opleciony siecią kanałów nieformalnych. Dzieje się tak szczególnie tam, gdzie system formalny jest ograniczony nadmiarem poufnych informacji zastrzeżonych wyłącznie dla najwyższych stanowisk. W organizacji o strukturze smukłej, wieloszczeblowej i o autokratycznym stylu kierowania, drogi komunikowania się są wydłużone i posiadają wiele „węzłów” przetrzymujących informacje przekazywaną zarówno z góry w dół, jak i z dołu do góry. Informacja bywa poddawana selekcji przez kolejnych kierowników, chroniących swoje stanowiska. Im więcej szczebli tym i „węzłów” tym większe prawdopodobieństwo wypaczenia i dezaktualizacji treści przekazywanej informacji. Spłaszczenie struktury organizacyjnej i demokratyzacja stylu kierowania nie tylko skracają i upraszczają kanały informacyjne lecz także czynią informację dostępną dla wszystkich członków organizacji. Dostęp do pożądanych informacji, otwartość i bezpośredniość w wymianie opinii między kierownikami i pracownikami - komunikacja pozioma - przyczyniają się do podwyższenia efektywności organizacji. Nie wolno jednak zapomnieć, że zwiększenie przepływu informacji bez ograniczeń - przynosi szkodliwe efekty - przeciążenia i szumy w systemie. Komunikacja „pozioma” i „w górę” napotyka bariery na średnim szczeblu kierowania. Spowodowane jest to sprzecznością między dążeniem kierownika do utrzymania dobrych stosunków z wyższym kierownictwem, od którego zależą nagrody a jego dążeniem do utrzymania dobrych stosunków z podległym zespołem, od którego zależy wykonanie zadań. To przyczynia się do opóźniania lub zniekształcania komunikatów, zawierających informacje niepokojące wyższe kierownictwo.
Jeżeli zebranie ma być udane

(…)

… w życie?
Czy uczestnicy są dobrze przygotowani do udziału w zebraniu?
Czy uczestnicy mają możność wypowiedzenia się na temat samego zebrania?
Czy można mieć pewność, że będą w nim uczestniczyły właściwe osoby?
Czy sposób podejmowania decyzji jest odpowiedni do liczby uczestników zebrania?
Czy sprzęt, którego się używa (mikrofony, rzutniki, magnetowid) jest sprawny?
Czy w trakcie zebrania zaplanowano…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz