kierowanie zespołami - czynniki motywacyjne i higieniczne, omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kierowanie zespołami - czynniki motywacyjne i higieniczne, omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Teoria czynników motywacyjnych i higienicznych Psycholog Frederick Herzberg wysunął teorię czynników motywacyjnych i higienicznych na podstawie analizy odpowiedzi pracowników, którzy opisywali czynniki powodujące niezadowolenie i czynniki prowadzące do zadowolenia z pracy. Zdaniem Herzberga usunięcie cech powodujących niezadowolenie z danej pracy niekoniecznie powoduje, że stanie się ona zadowalająca. Przeciwieństwem „zadowolenia” jest „brak zadowolenia”, przeciwieństwem zaś „niezadowolenia” jest „brak niezadowolenia”. Czynniki prowadzące do zadowolenia są z pracy są niezależne i odmienne od czynników powodujących niezadowolenie. Motywować można zatem poprzez wzbogacanie pracy, gdy praca ma znaczenie i stawia wyzwania, gdy daje możliwości rozwijania i pełnego wykorzystywania umiejętności, gdy pracownik jest włączony w podejmowanie decyzji wpływających na metody stosowane w pracy oraz na planowane cele, gdy otrzymuje informację zwrotną o wynikach swojej pracy.
Czynniki higieniczne Jeśli nieobecne prowadzą do niezadowolenia
Jeśli obecne brak niezadowolenia
Czynniki motywujące Jeśli obecne prowadzą do satysfakcji z pracy
Jeśli nieobecne brak satysfakcji z pracy
Polityka firmy i administracja
Nadzór
Warunki pracy
Wynagrodzenie
Stosunki międzyludzkie
Osiągnięcia
Uznanie Awanse
Sama praca
Odpowiedzialność
Rozwój osobisty
Przykładem praktycznego wykorzystania tej teorii jest zarządzanie poprzez cele, gdzie określa się wymagane umiejętności na danym stanowisku, zapewnia szkolenia, umożliwia wytyczanie celów poszczególnym pracownikom przez kierownika na dany okres - cele precyzyjne, mierzalne, uzgodnione z pracownikami, wprowadza pomiar realizacji celów i wyciąganie wniosków: przyznanie nagród bądź kar, wytyczanie celów na następny okres.
Współczesne teorie motywacji
Teoria trzech potrzeb Davida McClellanda proponuje trzy główne motywy lub potrzeby występujące w miejscu pracy:
Potrzebę osiągnięć - dążenie do wyróżniania się, do osiągnięć w odniesieniu do określonego zbioru norm, zdobycia powodzenia
Potrzeba władzy - potrzeba powodowania by inni postępowali w sposób zgodny z zamierzeniem danej osoby
Potrzeba przynależności - pragnienie przyjacielskich, bliskich stosunków międzyludzkich.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz