Kategorie gruntów budowlanych pod katem ich wpływów na prowadzenie robót budowlanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategorie gruntów budowlanych pod katem ich wpływów na prowadzenie robót budowlanych-opracowanie - strona 1 Kategorie gruntów budowlanych pod katem ich wpływów na prowadzenie robót budowlanych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Kategorie gruntów budowlanych pod katem ich wpływów na prowadzenie robót budowlanych.
Grunty budowlane klasyfikujemy w oparciu o kryteria przydatności do wykonywania robót ziemnych, uwzględniając stopień trudności, jaki występuje przy ich odspajaniu i wydobywaniu z wykopów. Podstawowym rodzajem gruntu, który może stanowić podłoże budynku są grunty mineralne. Rozróżniamy :
Grunty skaliste: skały różnego rodzaju i pochodzenia:
skały pokładowe - oznaczają się mniej lub wyraźnie zaznaczoną płaszczyznami podziału, wg których te skały się rozwarstwiają i pękają, np.: pod wpływem uderzeń, a także mogą być łatwo wypłukiwane przez wodę; zaliczamy tu: wapienie, piaskowce, łupki; przy wyborze poziomu posadowienia należy zachować ostrożność
skały lite - oznaczają się brakiem płaszczyzn podziału i łupliwości , wytrzymałość b. duża, prawie całkowity brak odkształcalności; zaliczmy tu: granity, dioryty, porfity.... Grunty skaliste znajdują się w przedziale kategorii od VIII do XVI, przeciętne spulchnienie w % od pierwotnej objętości 45-50.
Grunty nieskaliste: powstałe z gruntów skalistych masywnych na skutek ich rozdrabniania przez czynniki oddziaływania mechanicznego (temp., działanie zamrażanej wody) oraz pod wpływem chemicznego oddziaływania wody i powietrza. Grunty te składają się z cząstek lub ziaren o różnej wielkości, tworzących szkielet gruntowy, oraz porów wypełnionych powietrzem lub wodą. Do gruntów sypkich należą żwiry, piaski i pospółki. Duża nośność i mała ściśliwość czyni je dobrymi gruntami budowlanymi.
Przydatność budowlana g. spoistych (iły, gliny, łupki, grunty pylaste, piaski gliniaste, iły piaszczyste, gliny piaszczyste) w dużej mierze zależy od stopnia zawilgocenia. Przy wzroście wilgotności grunty te mają zdolność uplastyczniania się, to jest przejścia ze stanu zwartego w plastyczny i dalej w stan płynny. Grunty spoiste znajdujące się na powierzchni wysychają, stają się twarde; zalegające w warstwach głębszych są mnij plastyczne. Grunty spoiste w temp. Ujemnych mogą ulec przemarzaniu i pęcznieniu. W czasie deszczu lub przy topnieniu śniegu grunty te, wchłaniając wodę, tracą wytrzymałość. Może nastąpić nierównomierne osiadanie fundamentów, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do jego awarii.
Grunty nieskaliste zawierają się w kategoriach od I do VII.. Zaliczamy tu wszelkiego rodzaju iły, gliny, łupki, grunty pylaste, piaski gliniaste, iły piaszczyste, gliny piaszczyste, zlepieńce, margiel, piaskowce, gliny(zwałowe, ciężkie). Grunty organiczne - zawierają one znaczne ilości kwasów humusowych(powstałe w wyniku gnicia roślin). Grunty roślinne nie nadają się do posadowienia na nich budynków. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz