Kary porządkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kary porządkowe - strona 1 Kary porządkowe - strona 2 Kary porządkowe - strona 3

Fragment notatki:

KARY PORZĄDKOWE Kary porządkowe ( egzekucyjne ) - środki przymusu mające na celu wymuszenie określonego zachowania się w toku postępowania karnego osób, na których ciążą przewidziane w prawie karnym procesowym obowiązki. Kary te nie mają charakteru kryminalnego, orzekane są z reguły incydentalnie ( na marginesie toczącego się postępowania ), a samoistny proces karny prowadzony w celu orzeczenia kary porządkowej jest niedopuszczalny- osoba tak karana nie popełnia nawet wykroczenia. Kary porządkowe są zbliżone w swej istocie do środków stosowanych w celu utrzymania powagi sądu ( Art. 375, 376 ). 1. Kara pieniężna Przesłanki ( Art. 285 ) 1. w przypadku świadka, biegłego, tłumacza, specjalisty ( Art. 285 §1 ) a. prawidłowe wezwanie organu procesowego określonego podmiotu do stawiennictwa b1. niestawiennictwo takiej osoby i b2 nieusprawiedliwienie niestawiennictwa c1. wydalenie się z miejsca czynności przed jej zakończeniem c2. bez zezwolenia organu prowadzącego postępowanie 2. w przypadku każdego uczestnika postępowania- bezpodstawne uchylanie się od wykonania ciążącego na niej obowiązku procesowego ( Art. 287 §1 ) a. złożenie zeznania b. wykonania czynności: - biegłego, - tłumacza, - specjalisty c. złożenia przyrzeczenia, d. wydania przedmiotu e. dopełnienia obowiązków poręczyciela f. spełnienie innego ciążącego na niej obowiązku w toku postępowania. Organ uprawniony do stosowania ( Art. 290 §1 ) a. w postępowaniu sądowym - sąd b. w postępowaniu przygotowawczym - prokurator, - sąd Podmiot, wobec którego się stosuje 1. w przypadku Art. 285 §1 a. świadek b. biegły c. tłumacz d. specjalista 2. w przypadku Art. 287 §1 Zasada: każdy uczestnik postępowania Wyjątek: Art. 287 §4 - strony, - obrońcy, - pełnomocnicy - osoby, które mogą się uchylić od złożenia zeznań- w zakresie kary za niedopełnieni obowiązku wydania przedmiotu. Wysokość Maksymalna- 3000 zł Forma Postanowienie ( Art. 290 §1 ) Zaskarżalność Tak- zażaleniem- suspensywny charakter ( Art. 290 §3 ) Zakres uznaniowy Fakultatywne Uchylenie ( Art. 286 ) Przesłanki a. dostateczne usprawiedliwienie przez ukaranego swego: - niestawiennictwa lub - samowolnego oddalenia się

(…)

… tych obowiązków a dodatkowymi kosztami postępowania.
Organ uprawniony do stosowania ( Art. 290 §1 )
a. w postępowaniu sądowym
- sąd
b. w postępowaniu przygotowawczym
- prokurator,
- sąd
Podmiot, wobec którego się stosuje
Zasada: Każdy uczestnik postępowania ( nie obowiązuje wyjątek z Art. 287 §4 ).
Możliwe jest obciążenie kilku osób solidarnie. Wyjątek: - żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową
- żołnierz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz