Kartografia - pomoce na zajęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kartografia - pomoce na zajęcia  - strona 1

Fragment notatki:

7)Gdzie ma największe zastosowanie odwzorow. Mercatora i dlaczego :Odwzorow to jest szeroko stosow w nawigacji, ponieważ odcinek lini prostej łączącej dwa punkty na mapie tworzy z obrazami południków stały kąt równy azymutowi trasy. Odcinek ten jest obrazem linii krzywej na oryginale, zwanej loksodromą.-nie jest najkrótszą linią, łączącą dwa wybrane pkt-y, ma jednak tę zaletę że azymutw każdym jej punkcie jest stały.Tej ważnej cechy, ułatwiającej prowadzenie statku , nie ma ortodroma, będąca wycinkiem łuku koła wielkiego. 9)Określić funkcję odwzorowawczą w odwzorowaniu normalnym walcowym równopolowym 10)Podać skalę długości mfi i mlambda w odwzorowaniu wiernopol.walcowym 11)Podać zniekształcenie kątowe dla odwzorowania walcowego wieropolowego tak jak w pyt. 9(dwa wyrazy) 2)Co jest obrazem południków i równoleżników w odwzorowaniu walcowym normalnym : Obrazami południków są proste lub odcinki równoległe względem siebie i prostopadłe do prostoliniowego obrazu równika. Odległość między obrazami dwóch danych południków jest proporcjonalna do różnicy ich długości geograficznych. Obrazami równoleżników są odcinki równoległe do obrazu równika.
1) Omówić zasadę rzutowania punktów powierzchni kuli na pobocznicę walca w odwzorowaniu normalnym Odwzorowania walc normal powst przez rzutow pktów powierz kuli na powierz boczną walca, którego oś pokrywa się z osią obrotu Ziemi. Środek rzutów zawsze znajduje się na osi walca, ale jego położ na osi walca zależy od zastos funkcji odwzorow i od szerok geograf rzutowanego pktu. 3)Podać skalę długości w kierunku południkowym i równoleżnikowym dla odwzorowania walcowego normalnego 4)Podać funkcję odwzorowania walcowego normalnego, równoodległościowego w kier. południkowym i postać siatki kartograf. w tym odwzorowaniu 5)Dlaczego nie istnieje odwzorowanie normalne równoodległościowe w kierunku równoleżnikowym: Odwzorowanie walcowe normalne równoodległościowe kuli w kierunku równoleżników nie istnieje, ponieważ tylko na równiku. 6)Wyprowadzić funkcję odwzorowawczą Mercatora i omówić wyznaczanie stałej Cx : 8)Określić skalę długości w odwzorowaniu wiernokątnym 12)Omówić odwzorowanie walcowe poprzeczne kuli(110-112) Krzywymi głównymi w odwzorowaniu walcowym poprzecznym są wertykały i almukantaraty. Podstawowy warunek zgodności skal długości w kierunkach wertykałów i almukantaratów: ys- współrzędne Soldnera 13) Co rozumiemy pod pojęciem odwzorowanie walcowe ukośne kuli(107-108) Załóżmy, że oś walca o promieniu R przecina powierzchnię kuli w punktach ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz