Karta podatkowa 1 - Wysokość stawek podatkowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karta podatkowa 1 - Wysokość stawek podatkowych - strona 1 Karta podatkowa 1 - Wysokość stawek podatkowych - strona 2 Karta podatkowa 1 - Wysokość stawek podatkowych - strona 3

Fragment notatki:

Karta podatkowa I. Karta podatkowa Ta forma rozliczeń podatkowych stanowi duże udogodnienie dla przedsiębiorców, gdyż nie muszą oni prowadzić żadnych ksiąg, składać deklaracji podatkowych, wpłacać zaliczek, nie mają także obowiązku posiadania kas rejestrujących. Podatek dochodowy opłacają oni w postaci stałego miesięcznego ryczałtu. Wystarczy zatem, że będą jedynie przechowywać wystawiane i otrzymywane rachunki. Należy jednak pamiętać, iż podatnik rozliczający się w formie karty nie może korzystać ze wspólnego z małżonkiem opodatkowania ani nie może dokonywać żadnych odliczeń od podatku. II. Kto może skorzystać z karty podatkowej? Przejście na kartę podatkową jest możliwe po otrzymaniu stosownej decyzji z urzędu skarbowego. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić: • osoby fizyczne oraz • spółki cywilne osób fizycznych, spełniające ustawowe warunki uprawniające do skorzystania z tej formy opodatkowania. Karta podatkowa w przeciwieństwie do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest fakultatywną formą opodatkowania, co oznacza, że jej zastosowanie zależy od wyboru podatnika, który by móc skorzystać z tej formy opodatkowania musi złożyć stosowny wniosek. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność: • usługową lub wytwórczo - usługową, • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, • usługową w zakresie obnośnego i obwoźnego handlu detalicznego artykułami nieżywnościo wymi, z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem, • gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości powyżej 1,5%

(…)

… na żądanie klienta rachunki i faktury, o których mowa w odrębnych przepisach, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Do podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach…
… rok podatkowy opłacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, są obowiązani, do dnia otrzymania decyzji ustalającej wysokość tego podatku, opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zapłacone w okresie przed doręczeniem decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z tej decyzji.
IV. Opodatkowanie w formie karty podatkowej wymaga spełnienia określonych prawem warunków:
1. Wniosek
Zastosowanie karty podatkowej wymaga złożenia przez podatnika wniosku do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym ma być zastosowana karta podatkowa. Jeżeli podjęcie działalności następuje w ciągu roku podatkowego…
… przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu, • osiąganie przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.
5. Zakaz prowadzenia…
…. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić urząd skarbowy o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. XIII. Sposób zapłaty podatku • w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych • przekaz pocztowy na konto właściwego urzędu skarbowego • osobiście w kasie urzędu skarbowego Podsumowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz