Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej - strona 1 Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej - strona 2

Fragment notatki:

Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej Zgodnie z Ksh spółka akcyjna może być założona przez jedną lub więcej osób poprzez sporządzenie statutu spółki akcyjnej w formie aktu notarialnego. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Akcje mogą być obejmowane przez akcjonariuszy w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne (aporty).
Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przez zarejestrowaniem spółki, co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej.
Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem roku po zarejestrowaniu spółki.
Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.
Jeżeli akcje zostały objęte powyżej ich wartości nominalnej, wówczas uzyskana w ten sposób nadwyżka (agio) w pierwszej kolejności jest przeznaczona na pokrycie kosztów emisji akcji (koszty finansowe), pozostał jej część zasila kapitał zapasowy S.A. (art.36 ust.2b Uor).
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej może nastąpić w wyniku emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić w wyniku zmian w statucie poprzez:
zmniejszenie wartości nominalnej akcji,
połączenie akcji lub
umorzenie części akcji.
Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego spółki.
Schemat 1: Ewidencja kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Rozrachunki z akcjonariuszami
Kapitał zakładowy
Rozrachunki z akcjonariuszami
Rachunek bankowy
(7)
(3)
(1a)
(2a)
(2)
Aktywa rzeczowe lub finansowe ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz