Kapitał intelektualny w biznesie - kapitał finansowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał intelektualny w biznesie -   kapitał finansowy - strona 1 Kapitał intelektualny w biznesie -   kapitał finansowy - strona 2 Kapitał intelektualny w biznesie -   kapitał finansowy - strona 3

Fragment notatki:

KAPITAŁ INTELEKTUALNY W BIZNESIE SPIS TREŚCI: Wstęp.
Istota kapitału intelektualnego.
Składowe kapitału intelektualnego.
Podział kapitału intelektualnego na kategorie.
Proces zarządzania kapitałem intelektualnym.
Tworzenie strategii personelu.
Podsumowanie.
Wstęp Wybranym przeze mnie tematem pracy jest Kapitał intelektualny w biznesie . Mój wybór był podyktowany zainteresowaniem tym problemem a także chęcią zwrócenia uwagi na istotę tego tematu. Firma powstaje na fundamentach, które umacnia i rozbudowuje w miarę rozwoju działalności. Fundamenty te zwane są potocznie zasobami czyli kapitałem. Wyróżnia się trzy ich rodzaje:
kapitał rzeczowy,
kapitał finansowy,
kapitał intelektualny.
Praca ta skupiać się będzie na kapitale intelektualnym. Poruszę w niej takie kwestie jak: istota kapitału intelektualnego, jego składowe, jego podział na kategorie, zarządzanie tym kapitałem oraz tworzenie strategii personelu. Poprzez tą pracę chciałabym zgłębić swoją wiedzy w tym zakresie oraz przybliżyć problem innym. Istota kapitału intelektualnego Kapitał intelektualny to inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy wartością rynkową firmy a koszem wymiany jej aktywów. Kapitału intelektualnego w odróżnieniu od kapitału finansowego czy rzeczowego nie ujmuje się w sprawozdaniach finansowo-księgowych. Ten rodzaj kapitału ma związek z intelektem pracowników, regulacjami pomiędzy nimi i ich otoczeniem oraz strukturą w jakiej funkcjonują. Dlatego też należy wyróżnić trzy składowe kapitału intelektualnego.
Składowe kapitału intelektualnego Wyróżniamy następujące składowe kapitału intelektualnego:
Kapitał ludzki,
Kapitał strukturalny,
Kapitał relacyjny.
Kapitał ludzki to zbiorowa zdolność firmy do wydobywania najdoskonalszych rozwiązań z wiedzy jej pracowników. Stanowi źródło innowacji i strategicznej odnowy, dlatego też jest to bardzo ważny składnik kapitału intelektualnego.
Kapitał strukturalny to organizacyjne zdolności firmy do spełnienia wymagać rynku. Obejmuje to rutynowo zachodzące procesy w firmie i struktury wspierające, poszukiwanie optymalnej wydajności intelektualnej przez pracowników a co za tym idzie ogólną wydajność handlową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz